Uwaga. Zmiana przepisów rolnictwa ekologicznego

paź 29, 2021

Od 1 stycznia 2022 roku w krajach Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy prawne regulujące rolnictwo ekologiczne, w których oprócz dotychczasowych zakresów produkcji wprowadzono między innymi możliwość produkowania, certyfikowania i znakowania:

– drożdży używanych jako żywność i pasza,

– soli morskiej i innych rodzajów soli stosowanych w żywności i paszy,

– wosku pszczelego,

– naturalnych gum i żywic,

– olejków eterycznych,

– kiełków chmielu i innych podobnych jadalnych części roślin oraz wytwarzanych z nich produktów,

– tradycyjnych ziołowych preparatów na bazie roślin,

– skór surowych i skór niewyprawionych,

Wprowadzono także uproszczenia, np. :

– rolnicy małych gospodarstw w celu obniżenia kosztów certyfikacji, będą mogli wybrać opcję certyfikacji grupowej i sprzedawać swoje produkty ekologiczne pod szyldem grupy;

– na zasadzie odstępstwa dozwolono uprawę w pojemnikach rozsad, ziół i roślin ozdobnych, które będą sprzedawane bezpośrednio klientom;

– nastąpi także stopniowe odchodzenie od odstępstw w produkcji ekologicznej w tym: możliwość stosowania pasz białkowych dla trzody chlewnej i drobiu do końca 2025 roku, pisklęta nie ekologiczne w wieku do 3 dni oraz młode zwierzęta będzie można wprowadzać do stad ekologicznych do końca 2035 roku, użycie nie ekologicznego roślinnego materiału do rozmnażania maksymalnie do końca 2035 roku.

Uszczegółowiono produkcję w okresie jej przestawiania, która musi trwać w każdym przypadku nie krócej niż 12 miesięcy liczona do zbioru, a produkty wytworzone w tym okresie nie mogą być sprzedawane jako ekologiczne, ale także jako wytworzone w okresie konwersji. Inaczej mówiąc rolnik, który kupił grunt rolny 1 sierpnia 2022 roku, jednocześnie tego samego dnia rozpoczął jego przestawianie na produkcję ekologiczną oraz udowodnił że przez ostatnie np. 3 lata nie był on użytkowany a odłogowany, to w ramach odstępstwa, może uzyskać skrócenie czasu konwersji produkcji do 12 miesięcy, a produkt zebrany przed 1 sierpnia 2023 roku będzie produktem konwencjonalnym.

Ponadto uelastyczniono przepis znakowania produktów ekologicznych a przede wszystkim skład jego komponentów. Z dotychczasowej ilości 98% ekologicznych produktów składowych zmieniono na 95%.

W celu zapoznania się ze szczegółami, zapraszam do lektury nowych, niżej wymienionych rozporządzeń oraz przepisów wykonawczych.

Ryszard Woś

 

 

 

Skip to content