Uwaga Rolnicy! Ważny jesienny termin w roku 2018!

lis 13, 2018

Przypominamy beneficjentom programu Rolnictwo Ekologiczne, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Rolnictwo Ekologiczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010- rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR

Do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznej:

  • kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego, lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa wydanego  na podstawie przepisów o nasiennictwie przez właściwego  ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – w przypadku deklaracji w ramach Pakietu 1 i 7 następujących upraw uprawianych na materiał siewny: esparceta siewna, komonica zwyczajna, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perska, lucerna chmielowa (nerkowata), lucerna siewna, trawy w siewie czystym, rzodkiew oleista, wyka siewna i wyka kosmata
  • oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w przypadku upraw dwuletnich lub wieloletnich deklarowanych do płatności w ramach Pakietu 1 lub 7, w pierwszym roku uprawy tych roślin.

Krzysztof Mauryc

Skip to content