Nabór wniosków o przyznanie pomocy na: „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Termin składania wniosków do 28 grudnia 2018 r.

gru 21, 2018

Celem realizacji działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Wnioski należy składać do Dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Formularze wniosków można również pobrać za pomocą poniższego linka: Dokumenty aplikacyjne, ze strony ARiMR

Bożena Karp

Skip to content