Zmiany wprowadzone do programu w 2013 roku

mar 21, 2013

Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.(Dz. U. poz. 361 z 15 marca 2013) to:

 • Brak możliwości podjęcia zobowiązania w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne, wariantów sadowniczych- (wnioski nowe )
 • Uzależnienie płatności w wariancie 2.3/2.4 – trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne od obsady zwierząt (bydło, konie, owce, kozy) posiadanych w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września  roku złożenia wniosku – (wnioski nowe )
 • Brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych – uprawa prosa – dotyczy „nowych” beneficjentów oraz beneficjentów „nowych” ale powtarzających program ;
 • Wstrzymano nabór na wariant 9.1 i 9.2 Pakietu 9 – strefy buforowe (wnioski nowe i kontynuacyjne )
 • W pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone zmieniono system sankcji oraz wprowadzono dodatkowe wymogi dla gospodarstw położonych na OSN
 • Wprowadzono zmiany w obsłudze załączników – pakiet 6 ( nowe zaświadczenia i zmienione terminy dostarczenia ich do ARiMR);
 • Wprowadzono zmiany w obsłudze załączników – pakietu 7 – obowiązek składania do pierwszego i kolejnych wniosków kopii dokumentu, zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych
 • Wprowadzono nowe zasady dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego;
 • Wprowadzone nowe mechanizmy sankcjonowania (dotyczą pakietów 1,2,3,6);
 • Zmieniono reguły przyznawania płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa, śmierci rolnika lub innego następstwa prawnego;
 • Wprowadzono obowiązek składania informacji w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o w danym roku o przyznanie kolejnej płatności- w przypadku nie złożenia informacji zwrot wypłaconych płatności.
 • Zmieniono termin wydawania decyzji co oznacza, że płatności rolnośrodowiskowe mogą być wypłacane od 16 października roku złożenia wniosku do 30 czerwca roku następnego.

Małgorzata Wróblewska

Skip to content