Ochrona środowiska, a dobór rozpylaczy do opryskiwaczy polowych

sty 4, 2016

Dobór odpowiednich rozpylaczy w opryskiwaczach polowych jest ważnym elementem w ochronie środowiska. Producenci oferują szeroką gamę rozpylaczy, dostosowanych do zabiegów wykonywanych w różnorodnych warunkach pogodowych. Nowoczesne opryskiwacze są wyposażone w końcówki obrotowe z kilkoma rozpylaczami, co ułatwia dobór odpowiednich końcówek do zwalczanego organizmu, sposobu działania środka ochrony roślin oraz warunków pogodowych.

Najbardziej popularne w Polsce są rozpylacze standardowe (zwykłe). Powszechność stosowania wynika z wszechstronnego zastosowania w chemicznej ochronie roślin. Są to zarazem najtańsze rozpylacze na rynku. Zwykłe rozpylacze, pomimo szerokiego spektrum stosowania, generują krople średnie i drobne, co wpływa znacznie na znoszenie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Stosowanie takiego typu rozpylaczy powinno się odbywać w optymalnych warunkach pogodowych. Rozpylacze zwykłe zawsze stwarzają większe ryzyko znoszenia, co w konsekwencji skutkuje zanieczyszczeniem środowiska. Ograniczenie znoszenia ma duże znaczenie ekologiczne, między innymi w ochronie wody, powietrza, gleby, które mają wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Większość użytkowników opryskiwaczy używa tylko jeden typ rozpylacza, najczęściej standardowy.

Wielkość kropli ma duże znaczenie przy ograniczaniu znoszenia. Konstrukcja nowoczesnych rozpylaczy ma za zadanie ograniczać w jak największym stopniu znoszenie. Do takich rozpylaczy należy zaliczyć rozpylacze antyznoszeniowe i eżektorowe.
Rozpylacze antyznoszeniowe dzięki swojej konstrukcji, wytwarzają większe krople oraz ograniczają ilość drobnych kropel co wpływa na mniejsze ryzyko znoszenia. Eżektorowe różnią się swoją konstrukcją i sposobem wytwarzania kropli. Specjalna konstrukcja z wkładką eżektorową daje dla wytwarzanej kropli większą objętość, poprzez napowietrzanie pęcherzykami powietrza. Takiego typu rozpylacze pracują przy wyższych ciśnieniach cieczy roboczej, co powoduje, że kropla osiąga większą prędkość, a to ogranicza znoszenie przez wiatr. Rozpylacze eżektorowe doskonale nadają się do herbicydów doglebowych i powschodowych, i charakteryzują się bardzo dobrą penetracją łanu. Doskonale nadają się do stosowania fungicydów i herbicydów systemicznych, insektycydów oraz do nawozów płynnych przy niższym ciśnieniu roboczym.

W dniu 23 kwietnia zostało ogłoszone znowelizowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin. Według nowego rozporządzenia dopuszczalna prędkość wiatru przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin w terenie otwartym została zwiększona z 3m/s do 4 m/s. Pomimo tego, zaleca się stosowanie rozpylaczy antyznoszeniowych i eżektorowych w celu ograniczenia znoszenia środków ochrony roślin i ochrony środowiska.

Waldemar Bobin

Skip to content