Trawy wieloletnie – miskant olbrzymi

mar 12, 2010

Miskant olbrzymi jest jedną z najwydajniejszych traw wieloletnich. W Europie uprawiany od około 50 lat, początkowo jako roślina ozdobna. Od kilkunastu lat jest traktowany jako roślina energetyczna.

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jedną z najwydajniejszych traw wieloletnich jest miskant olbrzymi. Miskant olbrzymi został wyhodowany w Danii ze skrzyżowania miskanta chińskiego z miskantem cukrowym. Jest okazałą trawą kępową o mocnym, sięgającym na 2,5 m w głąb ziemi systemie korzeniowym i grubych, sztywnych, wypełnionych gąbczastym rdzeniem źdźbłach wysokości 2-3,5 m. Zalety miskanta to szybki wzrost (zwłaszcza w upalne lata), wysoki plon biomasy z jednostki powierzchni i stosunkowo duża odporność na niskie temperatury.

Wymagania klimatyczno-glebowe miskanta nie są zbyt duże. Rośliny te udają się nawet na glebach klasy V i VI oraz na nieużytkach. Miskant olbrzymi, który w warunkach europejskich rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, nadaje się do uprawy na piaszczystych, umiarkowanie wilgotnych glebach. Szczególnie korzystne jest uprawianie go na terenach skażonych metalami ciężkimi oraz na gruntach odłogowanych i porolnych. Krytycznym momentem podczas prowadzenia uprawy jest pierwsza zima – rośliny wykazują wtedy dużą wrażliwość na ujemne temperatury, powinny więc zostać odpowiednio zabezpieczone.

Uprawę należy zacząć od właściwego przygotowania gleby, która wymaga odchwaszczenia, nawożenia i spulchnienia. Sadzonki sadzi się ręcznie bądź mechanicznie (przy użyciu sadzarki ogrodniczej), tak by na jedną roślinę przypadał 1 m2 powierzchni. W zależności od rodzaju gleby plony miskanta olbrzymiego wynoszą od 6 do 24 ton suchej masy z ha, są więc wyższe niż plony jakiejkolwiek innej trawy wieloletniej uprawianej w Europie. Plantacja może być użytkowana przez okres 10-12 lat.

O znaczeniu gospodarczym tej rośliny decyduje zastosowanie głównie w energetyce. Poza tym miskant jest również wykorzystywany:
• jako roślina przeciwerozyjna (ze względu na mocny system korzeniowy),
• do wysadzeń na poboczach autostrad (z uwagi na dużą zdolność wychwytywania metali ciężkich),
• jako roślina rabatowa w parkach i ogrodach (posiada puszyste, srebrzysto-purpurowe dekoracyjne kwiatostany),
• w przemyśle celulozowo-papierniczym (ze względu na dużą zawartość celulozy),
• do produkcji materiałów budowlanych, izolacyjnych i płyt wiórowych, w przemyśle chemicznym.

Arkadiusz Kilewski

Skip to content