Kolektor słoneczny – źródłem przyjaznej energii w gospodarstwie rolnym

gru 28, 2010

Wykorzystanie energii słonecznej pozwala obniżyć comiesięczne wydatki ponoszone na podgrzewanie wody wykorzystywanej do produkcji rolnej, a ponadto przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja w zestawy solarne oznacza  możliwość zmniejszenia wydatków na energię, a przy odpowiednio  dobranym zestawie także zwrot inwestycji w relatywnie krótkim czasie.

Jak działa kolektor słoneczny

Promienie słońca są pochłaniane przez powierzchnię kolektora słonecznego umieszczonego na dachu, a następnie przenoszone przez podgrzany płyn solarny do zbiornika z wodą, gdzie następuje przekazanie ciepła z płynu solarnego do wody.

Warunkiem zainstalowania kolektora słonecznego jest ilość promieniowania słonecznego w skali roku. Ilość ta jest zależna od położenia geograficznego oraz aktualnego stanu zachmurzenia. W Polsce roczne wielkości promieniowania słonecznego wahają się od 900 do 1150 kWh/m2. Oznacza to, że w skali roku można zaoszczędzić nawet do 60% kosztów podgrzewania wody.

Zestaw solarny składa się z kolektorów słonecznych oraz takich elementów, jak:
– zbiornik na wodę,
– grupa pompowa, która zapewnia cyrkulację czynnika roboczego (płynu  solarnego),
– regulator temperatury regulujący obroty solarnej pompy obiegowej,
– solarne naczynie przeponowe zabezpieczające obieg grzewczy w  przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji.

ochr078_2
ochr078_1
Zestaw solarny zamontowany na dachu obory dla bydła mlecznego
Zbiornik 300 l, sterownik, naczynie zbiorcze

 

Kolektor w gospodarstwie rolnym

Przykładem wykorzystania energii słonecznej jest zainstalowany zestaw solarny WATT CPC 300 na dachu obory w gospodarstwie rolnym Haliny i Mirosława Tarasewiczów zamieszkałych we wsi Nowosiółki, gm. Gródek. Zestaw ten składa się z: 4 sztuk kolektorów 9-rurowych próżniowych, zbiornika buforowego 300 l, sterownika, naczynia zbiorczego, płynu solarnego, armatury i izolacji.

Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie państwa Tarasewiczów jest hodowla bydła mlecznego. Do czasu zainstalowania zestawu solarnego woda przeznaczona do mycia urządzeń związanych z dojem mleka była podgrzewana przez bojler elektryczny.

Dzienne zapotrzebowanie na gorącą wodę w gospodarstwie wynosi około 200-300 l, podgrzanie takiej ilości wody związane było z bardzo dużym poborem energii elektrycznej.

Koszty energii elektrycznej w gospodarstwie po zainstalowaniu zestawu solarnego zmalały średnio o 30% rocznie. Koszt zakupu ww. zestawu solarnego to około 20000 zł brutto. Gospodarstwo skorzystało z dofinansowania z PROW 2007-2013 z działania 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych w wysokości 50% od kwoty netto. Przewidywany okres jaki musi upłynąć aby inwestycja w całości się zwróciła to około 5 lat.

Artur Krzyżanowski

Skip to content