Energia słoneczna

lut 9, 2009

Znaczny wzrost popularności alternatywnych źródeł energii związany jest przede wszystkim z dużym zapotrzebowaniem na energię oraz kurczeniem się zasobów kopalnianych. Ogromne znaczenie mają również względy proekologiczne i uwarunkowania ekonomiczne. Wszystko to wprowadza konieczność opracowywania i wdrażania nowych efektywnych metod wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Doskonałym przykładem jest energia słoneczna, której wielokierunkowe wykorzystanie oraz łatwość pozyskania i prosta adaptacja przyniosły popularność w wielu krajach świata.

Energia słoneczna to naturalne, całkowicie bezpieczne dla środowiska i niewyczerpalne źródło energii. Jej powszechne wykorzystanie daje możliwość niemalże całkowitego uniezależnienia się od tradycyjnych metod dostarczania energii elektrycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliw kopalnianych i rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Systemy takie są przede wszystkim ciche i bezawaryjne a wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się przy wykorzystaniu ekologicznych technologii. Dodatkowym atutem jest brak kosztów przesyłu i dystrybucji energii z miejsca wytwarzania do miejsca wykorzystania co prowadzi do ograniczenia a nawet uniezależnienia się od tradycyjnych dostawców energii elektrycznej.

Energia pochodzenia słonecznego jest możliwa do pozyskania niemalże na całym świecie a więc także w Polsce. Mimo, iż nie posiadamy idealnych warunków słonecznych to podobnie jak Niemcy, Dania i Czechy możemy w pełni czerpać korzyści z energii słonecznej i prowadzić opłacalne inwestycje zarówno na poziomie pojedynczego mieszkańca jak i na większą skalę. W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych co niewątpliwie związane jest z rosnącą świadomością konsumentów co do atrakcyjności i zalet tego źródła energii. W związku z tym producenci nieustannie ulepszają oferowane produkty i proponują coraz korzystniejsze rozwiązania inwestycyjne.

Obecnie najefektywniej energia słoneczna wykorzystywana jest lokalnie w gospodarstwach domowych jako źródło ciepłej wody użytkowej, wspomaganie centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i innych oraz energii elektrycznej. Energia słoneczna służy również do zasilania akumulatorów samochodowych, ogrzewania basenów, do celów klimatyzacyjnych i suszarniczych oraz obsługi instalacji do nawadniania użytków rolnych, odsalania wody morskiej i innych. Energia słoneczna ma również bardzo szerokie zastosowanie w zasilaniu urządzeń elektrycznych codziennego użytku tj. sprzętu agd i rtv, świetlówek, kalkulatorów, zegarków, lamp błyskowych aparatów fotograficznych, kosiarek do trawy i wielu innych. Dodatkowo wykorzystywana jest w komunikacji publicznej do zasilania tablic informacyjnych, automatów telefonicznych, lamp ostrzegawczych, sygnalizacji drogowej, reklam. Zastosowanie energii słonecznej jest szczególnie wskazane na terenach trudnodostępnych lub odległych od sieci energetycznych, gdzie utrudniony jest przekaz energii uzyskanej w tradycyjny sposób.

Barierą uniemożliwiającą powszechne wykorzystanie energii słonecznej jest brak prostego systemu wsparcia indywidualnych inwestycji prowadzonych przez osoby fizyczne. Niekorzystny i zniechęcający potencjalnych użytkowników jest również dość wysoki koszt urządzeń oraz montażu całej instalacji słonecznej.

Nadzieją na rozwój nowej gałęzi energetyki są przepisy prawa dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W Polsce mówi o tym rozporządzenie ministra gospodarki z 19 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 261, poz. 2187), które określa poziom udziału energii pozyskanej z odnawialnych źródeł w stosunku do całkowitego jej wykorzystania. W myśl rozporządzenia Polska ma obowiązek korzystania z odnawialnych źródeł energii a ich udział docelowo powinien kształtować się w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 r.

W interesie społeczeństwa powinno być racjonalne wykorzystanie naturalnych zasobów paliw i uzupełnianie a z czasem zastąpienie ich przez odnawialne źródła energii. Do przyszłości należy więc udoskonalanie i poszukiwanie nowych metod optymalnego wykorzystania energii z naturalnych źródeł. Możliwości są duże więc marnotrawstwem byłoby nie wykorzystanie ich.

Elżbieta Lasota

Skip to content