Bezpłatne programy doradcze w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

sie 16, 2021

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny
zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem poddziałania jest poprawa wyników gospodarczych gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Łącznie na terenie województwa podlaskiego planowane jest zrealizowanie
1 570 programów doradczych.

Program doradczy nr 1:
1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji i w zakresie metod i zabiegów

Program doradczy nr 2:
1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz pomoc w realizacji rolnictwa ekologicznego

Program doradczy nr 3:
1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Modernizacja gospodarstwa rolnego lub Restrukturyzacja małych gospodarstw

Program doradczy nr 4:
1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP

 

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M02 „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”, poddziałania 2.1. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Skip to content