Udział w systemach jakości szansą na poprawę opłacalności produkcji-wydłużony okres certyfikacji QAFP i QMP

lip 8, 2024 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu okresu na uzyskanie certyfikatu QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego) przez rolników ubiegających się o płatność dobrostanową. Jak informuje resort rolnictwa wydłużenie okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP ułatwi rolnikom korzystanie z nowego rodzaju wsparcia za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP.

Certyfikat dotyczy kilku wariantów:

  • dobrostanu krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,
  • dobrostanu krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym,
  • dobrostanu opasów.

Hodowcy mogą otrzymać 250 zł do każdej krowy mamki i 130 zł do każdego opasa. Stawka ta może być wyższa, jeżeli rolnik dodatkowo zwiększa powierzchnię bytową i zapewnia zwierzętom wybieg. Ponadto rolnicy, którzy mają certyfikat, uzyskują dodatkowe punkty, zwiększając szanse na otrzymanie dotacji z innych działań PS WPR 2023-2027  w ramach wybranych interwencji, np. Restrukturyzacja małych gospodarstw. Systemem wsparcia nie muszą być objęte wszystkie zwierzęta w danej grupie technologicznej a jedynie te, które sami wskażą rolnicy do certyfikacji.

Certyfikat jest przyznawany na okres 12 miesięcy. Płatności obejmują koszt audytu, który jest zgodny z cennikiem jednostki certyfikującej oraz koszt administracyjny na rzecz administratora systemu w wysokości 9,50 zł netto za każdą sztukę bydła na certyfikacie.

QAFP to system jakości i certyfikat dobrego mięsa wieprzowego i drobiowego, który promuje hodowlę w systemie dobrostanowym, bez pozamedycznego stosowania antybiotyków w obrębie hodowli. Producenci mogą zgłaszać się do Systemu QAFP, aby skorzystać z większych dopłat w ramach Ekoschematu Dobrostan Zwierząt – jeszcze w tym roku. Udział w programie umożliwia otrzymanie dopłat w wysokości 90 zł do każdego tucznika, 37 groszy do każdego kurczaka oraz 4,12 zł do każdego indyka.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia dobrostanowego okres na uzyskanie przez rolników ubiegających się o płatność za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego) certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym systemie został wydłużony:

 

  • do 30 września 2024 r. dla bieżącej (pierwszej w odniesieniu do nowego wsparcia uczestników systemów QAFP i QMP) kampanii naboru wniosków;

 

  • do 31 lipca roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie tego rodzaju płatności – dla lat następnych.

 

Źródło:

  1. https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000038101.pdf
  2. ARiMR, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na latach 2023-2027 (Dz. U. poz. 951)

 

Ewelina Szmurło

Odsłony : 35
Skip to content