Ruszyło przyjmowanie wniosków o uproszczone płatności obszarowe dla gospodarstw o powierzchni do 5 ha.

cze 19, 2024 | Aktualności

Rolnicy zainteresowani takim rozwiązaniem są zobowiązani do dnia 31 sierpnia 2024 roku złożyć „Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw”.

Wsparcie te może zostać przyznana rolnikowi, który złożył w 2024 roku wniosek o płatności bezpośrednie. Nowa płatność zastąpi podstawowe wsparcie bezpośrednie, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności wynikające z realizowania ekoschematów. Bez zmian pozostaną:

  • uzupełniająca płatność podstawowa
  • płatność do tytoniu
  • płatności ONW
  • płatność ekologiczna
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Podpisany skan „Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw” należy złożyć poprzez aplikację eWniosekPlus w terminie do 31 sierpnia. Wysokość wsparcia zostanie określona jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów oraz stawki pomocy 225 euro.

Wniosek o przyznania płatności dla małych gospodarstw można wycofać do dnia 31 sierpnia 2024 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-24

Paulina Iwaniuk

PZDR Siemiatycze

Odsłony : 89
Skip to content