Konkurs „Najlepszy Przetwórca Ekologiczny”

cze 19, 2024 | Aktualności

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NAJLEPSZY PRZETWÓRCA EKOLOGICZNY”.

Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa surowców ekologicznych, wdrażanie najlepszych rozwiązań w ochronie środowiska i klimatu, promowanie zdrowej i zrównoważonej diety, a także rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez uczestnika  certyfikatu produkcji ekologicznej w kategorii „przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność”.

W celu dokonania zgłoszenia przetwórni ekologicznej do konkursu „Najlepszy Przetwórca Ekologiczny” w 2024 r., należy pobrać na dysk formularz zgłoszeniowy (dokument do pobrania zamieszczono poniżej). Formularz w formacie „pdf” należy wypełnić komputerowo i wydrukować. Następnie we wszystkich stosownych miejscach należy złożyć podpisy i „skan” całości dokumentu przesłać na adres: a.sliwa@cdr.gov.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 lipca 2024 roku.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/najlepszy-przetworca-ekologiczny 

– Regulamin konkursu

https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/2022/06-06/Regulamin_konkursu_Najlepszy_Przetw%C3%B3rca_Ekologiczny_2024_2.pdf

– Formularz zgłoszeniowy

https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/2022/06-06/formularz.pdf

Joanna Płotczyk

PODR Szepietowo

Odsłony : 96
Skip to content