Holenderskie rolnictwo przykładem dla polskich gospodarstw rolnych – relacja z wyjazdu

cze 14, 2024 | Aktualności

W dniach 03-07.06.2024 roku odbył się wyjazd studyjny do Holandii. Kraj ten mimo swojego niewielkiego terytorium, jest jednym z największych eksporterów produktów rolnych na świecie. Sukces holenderskiego rolnictwa wynika z połączenia zaawansowanych technologii, innowacyjnych praktyk i zrównoważonego podejścia.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z dobrymi przykładami zarządzania gospodarstwami rolnymi w Holandii. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z mechanizmami zarządzania, finansowania i organizacji w wybranych gospodarstwach i instytucjach związanych z rolnictwem.

W przedsięwzięciu uczestniczyła 20 -sto osobowa grupa rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz pracowników doradztwa rolniczego z województwa podlaskiego.

Podczas wyjazdu studyjnego grupa odwiedziła:

Aeres University of Applied Sciences w Dronten to renomowana uczelnia rolnicza w Holandii, specjalizująca się w edukacji z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli zwierząt, technologii żywności oraz zarządzania agrobiznesem. Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczne podejście do nauczania, łącząc wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Programy nauczania łączą wykłady teoretyczne z praktycznymi zajęciami na farmach i w laboratoriach. Studenci mają możliwość odbywania staży i praktyk zawodowych, co przygotowuje ich do rzeczywistych wyzwań zawodowych. Uczelnia promuje zrównoważone praktyki rolnicze i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, projekty badawcze często dotyczą aktualnych problemów związanych z rolnictwem, (np. zmiany klimatyczne i zarządzanie zasobami). Uczelnia oferuje programy wymiany międzynarodowej, które pozwalają studentom na zdobycie doświadczenia za granicą. Nowoczesne laboratoria, zaplecze do badań oraz farmy dydaktyczne dają dostęp do szerokiej bazy wiedzy i zasobów edukacyjnych. Aeres University of Applied Sciences w Dronten przygotowuje studentów do dynamicznego rynku pracy w sektorze rolniczym, kładąc nacisk na praktyczne umiejętności, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w różnych obszarach przemysłu rolno-spożywczego, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Gospodarstwo Klein Oldenaller to wyjątkowa posiadłość rolnicza zlokalizowana w Holandii w malowniczej okolicy, otoczonej zielonymi polami i lasami. Warunki te są idealne dla prowadzenia produkcji rolnej łączącej tradycję z nowoczesnym podejściem do wykonywanej pracy. Gospodarstwo ma bogatą historię sięgającą wielu pokoleń. Zostało założone przez rodzinę, która od dawna zajmuje się rolnictwem. Przekłada się to na głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Klein Oldenaller specjalizuje się w różnorodnych uprawach, dostosowanych do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych. Gospodarstwo prowadzi ekologiczną hodowlę bydła mlecznego, zapewniając im odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Klein Oldenaller oferuje programy edukacyjne i wycieczki dla szkół, studentów oraz innych zainteresowanych, prezentując nowoczesne i zrównoważone metody rolnictwa. Klein Oldenaller produkuje także wysokiej jakości, ekologiczne produkty z własnego mleka. Dostępne są one zarówno na lokalnym rynku, jak i poprzez sprzedaż bezpośrednią na farmie. Gospodarstwo Klein Oldenaller to przykład nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa szanującego tradycje, a jednocześnie wykorzystującego innowacyjne technologie.

Gospodarstwo Van de Westeringh to znane i cenione gospodarstwo rolne w Holandii, które wyróżnia się innowacyjnym podejściem do rolnictwa oraz dbałością o środowisko. Zlokalizowane jest w regionie o bogatych tradycjach rolniczych, z dobrym dostępem do infrastruktury oraz rynków zbytu, grunty położone są na terenie polderów, jest to depresja położona 4 m poniżej poziomu morza.  Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie różnorodnych roślin, głównie ziemniaków, cebuli, tulipanów i jęczmienia. Van de Westeringh korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak precyzyjne rolnictwo, automatyzacja procesów oraz zastosowanie dronów i sensorów do monitorowania upraw. Gospodarstwo skupia się na produkcji ekologicznych, wysokiej jakości produktów. Wdraża zrównoważone praktyki rolnicze, takie jak minimalizacja użycia pestycydów, optymalne wykorzystanie zasobów wodnych oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Gospodarstwo Van de Westeringh to przykład nowoczesnego, zrównoważonego podejścia do rolnictwa, które łączy tradycję z innowacją, dbałość o środowisko oraz zaangażowanie w edukację i rozwój lokalnej społeczności.

*Gospodarstwo Van Velde* to innowacyjne rodzinne gospodarstwo z długą tradycją, które od pokoleń zajmuje się produkcją mleka. Farma stawia na nowoczesne technologie, zrównoważony rozwój i dbałość o dobrostan zwierząt. Gospodarstwo korzysta z zaawansowanych systemów automatyzacji, np. ruchome stoły paszowe, roboty udojowe. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak sensory i systemy monitorowania, gospodarstwo może na bieżąco śledzić stan zdrowia swoich krów i szybko reagować na wszelkie problemy.

Właściciel gospodarstwa Ad Van Velde, twierdzi że mleko ma we krwi. Pełni on funkcję prezydenta Global Dairy Farmers. Jest to międzynarodowa organizacja zrzeszająca producentów mleka. Jest on również współtwórcą projektu Dairy Next  mającego na celu transformację przemysłu mleczarskiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i zrównoważonych praktyk. Promuje stosowanie nowoczesnych technologii monitorowania zdrowia i dobrostanu zwierząt, w celu zapewnienia im jak najlepszych warunków bytowych. Projekt stawia na ekologiczne praktyki rolnicze, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Efektywne zarządzanie zasobami i redukcja emisji gazów cieplarnianych osiągana jest poprzez wykorzystanie technologii precyzyjnego rolnictwa: GPS, drony i czujniki. Dairy Next współpracuje z uczelniami, instytutami badawczymi i innymi partnerami, w celu wprowadzania innowacji i dzielenia się wiedzą. Projekt oferuje programy szkoleniowe i warsztaty dla rolników, studentów i innych zainteresowanych. Gospodarstwo Van Velde i projekt Dairy Next są doskonałymi przykładami nowoczesnego podejścia do rolnictwa, które łączy tradycję z innowacjami, zrównoważony rozwój i dbałość o dobrostan zwierząt. Dzięki tym inicjatywom, sektor mleczarski może stać się bardziej efektywny, ekologiczny i przyjazny dla zwierząt.

Uniwersytet w Wageningen (Wageningen University & Research, WUR) to jeden z najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie, specjalizujący się w naukach przyrodniczych, rolniczych, żywnościowych i środowiskowych. Uniwersytet został założony w 1918 roku jako Landbouwhoogeschool Wageningen. Od tego czasu rozwinął się w czołowy ośrodek badawczy i edukacyjny. WUR składa się z wielu wydziałów i instytutów badawczych, które zajmują się różnorodnymi aspektami nauk przyrodniczych, rolniczych, żywnościowych i środowiskowych. Prowadzi wiele specjalistycznych centrów badawczych, które zajmują się problematyką globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatycznych, ochrony środowiska i innowacji technologicznych w rolnictwie. Uniwersytet uczestniczy w licznych międzynarodowych projektach, współpracując z instytucjami akademickimi, rządowymi i przemysłem na całym świecie. WUR kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, promując ekologiczne praktyki w rolnictwie i zarządzaniu zasobami naturalnymi. Kampus w Wageningen jest wyposażony w nowoczesne laboratoria, sale wykładowe i biblioteki. Infrastruktura wspiera zarówno działalność akademicką, jak i badawczą. Uniwersytet w Wageningen to czołowy ośrodek akademicki, który przyciąga studentów i naukowców z całego świata. Dzięki innowacyjnemu podejściu, zrównoważonym praktykom i silnemu zaangażowaniu w rozwiązywanie globalnych problemów, WUR odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości rolnictwa, żywności i środowiska.

Holenderskie rolnictwo może stanowić model do naśladowania dla podlaskich gospodarstw rolnych. Poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, zrównoważonych praktyk, efektywnej logistyki oraz współpracy i edukacji, podlascy rolnicy mogą znacząco zwiększyć swoją wydajność i konkurencyjność. Adaptacja strategii poznanych na holenderskich farmach do lokalnych warunków może pomóc w budowaniu bardziej zrównoważonego i przyszłościowego sektora rolniczego.

Łukasz Wojno

Fot. Anna Kostro

 

Odsłony : 136
Skip to content