Podczas XXX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Dni z Doradztwem Rolniczym Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje w dniach 29-30 czerwca Dni Pola.

Uczestnikami w/w imprezy oprócz rolników będą także doradcy oraz pracownicy instytucji i firm obsługujących rolnictwo. Na Polach Doświadczalnych Ośrodka prezentowane będą doświadczenia polowe oraz pola demonstracyjne, w sumie około 1200 poletek z różnymi gatunkami roślin uprawnych. Celem Dni Pola jest zapoznanie uczestników z różnymi technologiami uprawy roślin ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian oraz ochrony poszczególnych gatunków, a także metodyką prowadzenia doświadczeń.

W ramach współpracy PODR z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych prowadzone są doświadczenia poletkowe pod nazwą PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). W roku bieżącym uprawiane są następujące gatunki roślin: pszenica ozima (21 odmian), pszenżyto ozime (12 odmian), jęczmień jary (10 odmian), pszenica jara (12 odmian) oraz 9 odmian grochu pastewnego. Wynikiem prowadzonych prac doświadczalnych jest ustalanie przez Wojewódzki Zespół ds. PDO listy zalecanych odmian (LZO) najbardziej przydatnych do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych województwa podlaskiego.

PODR Szepietowo we współpracy z firmami hodowlano-nasiennymi oraz dystrybucyjnymi prowadzi również kolekcję odmian. Do tej kolekcji należą odmiany zbóż ozimych (112 odmian), zbóż jarych (32 odmiany), roślin strączkowych (15 odmian) oraz kukurydzy o różnej klasie wczesności (150 odmian). Ofertę pola doświadczalnego uzupełnia również kolekcja roślin energetycznych w skład której wchodzą: wierzba, ślazowiec pensylwański, topinambur, miskant olbrzymi, rdest sachaliński oraz perz energetyczny.

Na polu doświadczalnym w Szepietowie od kilku lat prowadzone są także doświadczenia z zakresu rolnictwa ekologicznego. W roku bieżącym przedmiotem badania są następujące gatunki zbóż ozimych: pszenżyto i żyto (po 12 odmian), pszenica 16 odmian oraz zboża jare: pszenica, jęczmień i owies (po 11 odmian). W przypadku roślin strączkowych testowanych jest 9 odmian grochu siewnego, 7 łubinu wąskolistnego oraz 6 łubinu żółtego. Celem prowadzonych doświadczeń jest ocena przydatności nowych odmian do uprawy w warunkach gospodarstw ekologicznych. Powyższe doświadczenia realizowane są we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W roku bieżącym na polach doświadczalnych Ośrodka realizowany jest projekt pod tytułem „Wykorzystanie pojazdów samobieżnych w uprawach rolniczych jako innowacyjna forma prowadzenia upraw”. Celem projektu jest przedstawienie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie precyzyjnym z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych. Podczas Dni Pola odbędzie się pokaz pracy urządzenia w uprawie kukurydzy, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć i ocenić pracę maszyny na żywo. Dostępni będą również konsultanci, którzy będą udzielali wszelkich informacji dotyczących prezentowanego urządzenia autonomicznego oraz omawiali zagadnienia związane z rolnictwem 4.0.

Ponadto zwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia doświadczeń, których tematyka dotyczy:

–   porównania różnych wariantów nawożenia roślin w pszenicy jarej oraz kukurydzy,

–  porównania plonowania odmian kukurydzy oraz oceny przydatności do uprawy w warunkach województwa podlaskiego,

– doskonalenie technologii produkcji rzepaku ozimego na tle nowych odmian.

Dni Pola są świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów pomiędzy rolnikami a przedstawicielami instytucji i firm obsługujących rolnictwo. Dzięki temu możliwe będzie rozwiązywanie konkretnych problemów w gospodarstwach poszczególnych rolników.

Wszystkich chętnych zainteresowanych nowościami w produkcji roślinnej zapraszamy serdecznie do Szepietowa w dniach 29-30 czerwca 2024 r.

Krzysztof Zawojski

 

 

 

Odsłony : 126
Skip to content