Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2024 – zapraszamy do udziału

maj 22, 2024 | Aktualności

 

Zapraszamy do udziału w jednym z najciekawszych ogólnopolskich konkursów kulinarnych. Przystąpić może do niego każdy wytwórca tradycyjnych wyrobów, spełniających kryteria konkursowe.

Cel konkursu

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Przedmiotem konkursu są produkty regionalne, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub służą do sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji oraz kultywowanych w danym regionie zwyczajów i od dawna znane w okolicy.

Zasady udziału

Konkurs podzielony jest na dwie niezależne kategorie: „Produkt” i „Potrawa” i odbywa się w dwóch etapach:

Pierwszy etap: to finał regionalny, w którym chcąc uczestniczyć należy przysłać kartę zgłoszeniową. Na tym etapie wyłonieni zostaną laureaci w każdej z kategorii.

Drugi etap: to wybór dokonywany na odrębnym posiedzeniu Krajowej Kapituły Konkursu, spośród produktów nominowanych w finale regionalnym do prestiżowej nagrody  „PERŁA”.

„Produkt”

Zgłaszane i zakwalifikowane wyroby są oceniane w następujących kategoriach:

  1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (podkategorie: produkty i przetwory mięsne, produkty i przetwory z ryb, produkty mleczne, miody).
  2. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego (podkategorie: przetwory owocowe, przetwory warzywne, produkty zbożowe , wyroby cukiernicze).
  3. Napoje regionalne (podkategorie: napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe).
  4. Inne produkty regionalne łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Jedna osoba (producent) może zgłosić jeden produkt w każdej z ww. kategorii, czyli maksymalnie 4 produkty.

Produkty, które we wcześniejszych edycjach Konkursu zdobyły nagrody mogą ubiegać się o nominację do nagrody „Perła”. Wysyłając zgłoszenie o nominację do tej prestiżowej nagrody, należy ręcznie dopisać na karcie zgłoszeniowej „Perła”. Tutaj nie obowiązuje limit zgłoszenia jednego produktu w danej kategorii. Wręczenie statuetek odbędzie się w 28 września w Poznaniu na uroczystej gali, na której zaprezentowane będą wszystkie produkty z całego kraju nagrodzone „Perłą”.

Zgłoszenia można również składać w kategorii „Od pola do stołu”. Jest ona skierowana głównie do rolników, producentów wytwarzających i sprzedających nieprzetworzone surowce (np. jaja, warzywa, owoce, itp.) oraz wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. W przypadku wysyłania zgłoszeń w tej kategorii, należy ręcznie dopisać na karcie „Od pola do stołu”.

Karta zgłoszenia „Produkt”

„Potrawa”

Zgłaszać się i wziąć udział mogą dwuosobowe ekipy reprezentujące firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne lub koła gospodyń wiejskich. Zgłoszenie powinno zawierać przepis z dokładnym wykazem surowców, opis związku dania z historią i tradycją kulinarną regionu.  Po zakwalifikowaniu się, w dniu konkursu należy przygotować i zaprezentować dwa dania: zupę lub przystawkę oraz danie główne. Na przygotowanie całego zestawu każda ekipa będzie miała maksymalnie 40 minut. Do dyspozycji zespołu będzie przeznaczona  kuchenka i stanowisko robocze. Wszystkie składniki i niezbędny sprzęt, zarówno do przygotowania jak i prezentacji gotowego dania należy wziąć ze sobą. Jeżeli składniki dania wymagają dłuższej obróbki termicznej, wówczas dopuszcza się możliwość wcześniejszego poddania go obróbce. Potrawy konkursowe i dekoracje muszą zawierać wyłącznie produkty jadalne i powinny być zaserwowane na sześciu nakryciach. W tej kategorii, Komisja może nominować nagrodzone dania do tegorocznej nagrody „Perła”.

Karta zgłoszenia „Potrawa”

Organizatorzy

Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP. Organizatorami konkursu na szczeblach regionalnych są Samorządy województw we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Organizatorami konkursu w naszym województwie, we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Termin

Konkurs odbędzie się 23 sierpnia 2024 r. na placu Zamku w Tykocinie. Początek godz. 10.00. Uczestnicy Konkursu powinni zabrać ze sobą namioty wystawiennicze.

Na wytwórców nagrodzonych wyrobów czekają atrakcyjne nagrody.

Składanie zgłoszeń

Oryginalne karty zgłoszeniowe (dokładnie wypełnione i własnoręcznie podpisane) należy dostarczyć najpóźniej do 31.07.2024  r. na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Szepietowo-Wawrzyńce 64,

18-210 Szepietowo,

z dopiskiem: „konkurs NKD”

lub przekazać do najbliższego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Szczegółowe informacje: 506 662 611 lub e-mail: jczarkowska@odr-szepietowo.pl

 

Joanna Czarkowska

Odsłony : 163
Skip to content