Demonstracje ekologiczne

maj 17, 2024 | Aktualności, Polecane

 

W ramach realizacji Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego  na terenie całego kraju zostały założone obiekty demonstracyjne z różnych grup tematycznych. Operacja realizowana jest w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Demonstracje to praktyczne szkolenia, które   zrealizowane  będą w formie dwukrotnych wizyt w ekologicznym obiekcie demonstracyjnym. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. Operacja polega na założeniu obiektu demonstracyjnego w gospodarstwie lub podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego, które posiada aktualny certyfikat zgodności produkcji z wymaganiami rolnictwa ekologicznego w zakresie objętym tematem demonstracji. Demonstracje zakładane są w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa surowców ekologicznych oraz ubojni.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tematami demonstracji, które będą organizowane w województwie podlaskim w miesiącach czerwiec-lipiec 2024 r. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska PODR w Szepietowie, tel. 86 275 89 19 lub w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Anita Wyrzykowska

 

Odsłony : 68
Skip to content