Zaproszenie

maj 7, 2024 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza rolników, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz inne osoby zainteresowane tematem z województwa podlaskiego na wyjazd studyjny pn.:

„Holenderskie rolnictwo przykładem dla polskich gospodarstw rolnych”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2024-2025.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z dobrymi przykładami zarządzania gospodarstwem rolnym w Holandii. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z mechanizmami zarządzania, finansowania i organizacji w wybranych gospodarstwach i instytucjach związanych z rolnictwem.

Termin wyjazdu studyjnego : 03 – 07 czerwca 2024 r.

W programie wyjazdu są wizyty w gospodarstwach o  profilu roślinnym  i zwierzęcym  oraz zapoznanie się z systemami zarządzania: organizacja i planowanie produkcji, stosowanie nowoczesnych technologii, prowadzenie rachunkowości. Zaplanowano spotkania ze specjalistami ze Szkoły Rolniczej w Dronten oraz Wageningen University &Research Centre.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny i obejmuje m.in. koszty transportu, wyżywienie, noclegi, dydaktykę. Uczestnikami wyjazdu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie z obszaru województwa podlaskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: aoledzka@odr-szepietowo.pl lub dostarczyć osobiście do PODR Szepietowo pokój nr. 4 budynek Szkoleniowo – Hotelowy

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2024 r. do godziny 15.30  (liczy się data i godzina wpływu).

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc PODR może dokonać oceny zgłoszeń, które wpłynęły zgodnie z Regulaminem naboru i wyłoni osoby biorące udział w operacji. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie na numer wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Więcej informacji dotyczących wyjazdu studyjnego udzielą:

  • Anna Olędzka tel. 862758935, e-mail aoledzka@odr-szepietowo.pl

do pobrania:

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy

 

Odsłony : 218
Skip to content