Realizacja demonstracji z zakresu uprawy i wykorzystania roślin białkowych w żywieniu zwierząt

maj 7, 2024 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz wnioskodawców lub beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020 do udziału w projekcie pn. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”. W czerwcu i lipcu odbywać się będą wizyty w formie demonstracji w obiektach doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Krzyżewo, Marianowo oraz Łyski, w których to uczestnicy zapoznają się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami, możliwymi do wykorzystania przy uprawie grochu siewnego, bobiku, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz soi. Równocześnie w tym samym okresie realizowane będą wizyty w gospodarstwach rolnych uprawiających soję oraz groch siewny, których nasiona są wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodarskich. W trakcie wizyt w gospodarstwach rolnych zostaną poruszone problemy i możliwości ich rozwiązania związane z uprawą roślin białkowych oraz zostanie zaprezentowane urządzenie służące od przetwarzania soi w celu jej bezpośredniego wykorzystania w żywieniu zwierząt gospodarskich. Projekt zapewnia również udział uczestników w zakładzie produkującym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych. Koszt uczestnictwa w demonstracjach jest bezpłatny, przy czym każdy uczestnik musi uczestniczyć w trzech wizytach, obejmujących trzy różne lokalizacje. Organizator zapewnia wyżywienie i transport do każdej lokalizacji obiektu demonstracyjnego. Każdy uczestnik, po odbyciu demonstracji, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie. Nabór uczestników odbywa się poprzez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu:  86 275 89 17

Krzysztof Kulik

do pobrania:

Harmonogram wizyt

 

Odsłony : 69
Skip to content