Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich

kwi 4, 2024 | Aktualności

Pszczelarze mogą ubiegać się o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Stawka płatności wynosi 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej .

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze posiadający numer ewidencyjny producenta rolnego oraz prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół.

Wnioski należy kierować do powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W określonym terminie tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r. Dokumenty można składać w placówce osobiście lub przez pełnomocnika, wysyłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Należy pamiętać aby do wniosku dołączyć w przypadku braku numeru ewidencyjnego producenta wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP, wydane w 2024 roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru  podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną oraz o liczbie pni pszczelich, zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis jeżeli w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymaniu ww. pomocy.

Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  lub pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/mozna-sie-ubiegac-o-srodki-na-utrzymanie-pszczol-w-okresie-bezpozytkowym

Marzena Kozłowska

Odsłony : 198
Skip to content