POMOC NA ZAKUP CZYSTORASOWEGO BUHAJA RASY MIĘSNEJ

mar 27, 2024 | Aktualności

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Zakup danego buhaja może zostać objęty pomocą tylko raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Dokumenty można składać bezpośrednio w placówkach, nadawać rejestrowaną przesyłką pocztową albo wysyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Od ubiegającego się o wsparcie wymaga się przedstawienia potwierdzenia nabycia w 2024 roku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który ma świadectwo zootechniczne.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty 5000  zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30.

Całkowita wysokość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w sektorze rolnym nie może przekroczyć 20.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/dofinansowanie-zakupu-buhajow

Ewelina Szmurło

Odsłony : 101
Skip to content