Jerzy Leszczyński nowym Zastępcą Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

mar 4, 2024 | Aktualności

Z dniem 2 marca Jerzy Leszczyński, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego, został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Nominację nowemu dyrektorowi wręczył Sekretarz Stanu Stefan Krajewski Wiceminister Rolnictwa.

–  Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia, niech Pana wiedza i duże doświadczenie zawodowe dobrze służy podlaskim rolnikom oraz Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – powiedział Stefan Krajewski – Wiceminister Rolnictwa wręczając akt nominacji nowemu dyrektorowi.

–  Bardzo dziękuję za zaufanie jakim obdarzył mnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, a także Pan Minister Stefan Krajewski. Jest to mój powrót do korzeni, ponieważ w latach 80-tych i 90-tych pracowałem jako doradca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Swoje bogate doświadczenie zawodowe i pracę społeczną chcę wykorzystywać na powierzonym mi stanowisku. Moim priorytetem będzie, aby ODR służył jak najlepiej rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich – powiedział nowy Z-ca Dyrektora PODR Szepietowo.

Jerzy Leszczyński całą karierę poświęcił rozwojowi podlaskiego rolnictwa oraz działaniu na rzecz lokalnych społeczności. Jest absolwentem SGGW w Warszawie, Wydział Rolniczy. Ukończył studia podyplomowe – na kierunkach MBA i Rzeczoznawstwo Majątkowe. Był uczestnikiem wielu kursów, szkoleń oraz praktyk, m. in. w Danii, Finlandii i USA. Zdobywał wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania w rolnictwie, kierowania przedsiębiorstwami i organizacjami. Szkolił się również w obszarach prawa administracyjnego oraz unijnej i krajowej pomocy finansowej.

Pracę w doradztwie rozpoczął w 1987 roku w Rejonowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ciechanowcu. Na stanowisku starszego specjalisty ds. produkcji zwierzęcej kompleksowo zajmował się praktycznymi aspektami rolnictwa, technologii produkcji, planowaniem organizacji gospodarstw oraz rachunkowością.

Jerzy Leszczyński pracował również jako specjalista ds. integracji z Unią Europejską w Wojewódzkim Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Od 2002 roku pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa ARiMR i Zastępcy Dyrektora. Organizował struktury Biur Powiatowych ARiMR w województwie podlaskim i Oddziału Regionalnego w Łomży. Nadzorował realizację płatności bezpośrednich i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W 2014 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, a w listopadzie 2015 roku został Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Od 2018 roku ponownie wybrany do Sejmiku Województwa Podlaskiego pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. W tym samym czasie pracował również jako Sekretarz Gminy Klukowo.

Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów.

Odsłony : 383
Skip to content