Demonstracje z zakresu uprawy i wykorzystania roślin białkowych w żywieniu zwierząt

mar 4, 2024 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie realizuje projekt pn. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”. Projekt ten skierowany jest do: rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie oraz wnioskodawców lub beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020. Celem realizowanych demonstracji będzie promocja i upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystaniu krajowych roślin białkowych w celach paszowych. Realizowany projekt wpisuje się w promowaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) Inicjatywę Białkową, której głównym celem jest popularyzowanie uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi z przeznaczeniem do celów paszowych, jako alternatywy dla importowanej śruty sojowej. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na czerwiec 2025 roku w formie 2-dniowej konferencji podsumowującej wyniki zrealizowanych demonstracji.

Demonstracje zostaną przeprowadzone na obszarze województwa podlaskiego i będą odbywać się w następujących punktach:

  • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie
  • Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie
  • Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach

oraz w wyznaczonych trzech gospodarstwach rolnych, prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, znajdujących się w powiecie siemiatyckim. Projekt zapewnia również udział uczestników w obiekcie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich. Realizacja demonstracji umożliwi uczestnikom odbycie pojedynczych wizyt na trzech rożnych obiektach t.j. stacja lub zakład doświadczalny, gospodarstwo rolne prowadzące produkcję roślinną i zwierzęcą oraz zakład produkujący pasze dla zwierząt gospodarskich z nasion roślin białkowych. Projekt zakłada uczestnictwo w demonstracjach w grupach liczących ok. 30 osób. Roślinami objętymi demonstracjami będą: groch siewny, bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty oraz soja. Koszt uczestnictwa w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy zostaną dowiezieni do wszystkich punktów realizacji demonstracji. Realizator projektu zapewnia uczestnikom materiały informacyjne w postaci opisów obiektów demonstracyjnych oraz broszurę zawierającą informację nt. technologii uprawy poszczególnych roślin białkowych, wartości pokarmowej nasion pozyskiwanych z roślin białkowych i ich stosowania w żywieniu zwierząt oraz zagadnienia dotyczące rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego w zakresie uprawy roślin białkowych. Każdy uczestnik, po odbyciu demonstracji, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu:  86 275 89 17

Krzysztof Kulik

Odsłony : 237
Skip to content