XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

lut 27, 2024 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że w bieżącym roku organizuje XXI edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie jest niezwykłą okazją do zidentyfikowania wielu zagrożeń w miejscu pracy rolników oraz zachętą do ich wyeliminowania.

Współorganizatorami Konkursu są:
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Państwowa Inspekcja Pracy,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
– inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłoszą chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

Partnerem strategicznym są AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, jest organizowany corocznie i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są komisje konkursowe. Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki lub Oddziału Formularza zgłoszeniowego w terminie do 25 kwietnia 2024 r. W bieżącym roku etap regionalny trwa od dnia jego ogłoszenia do 3 czerwca 2024 r. Etap wojewódzki Konkursu trwa nie dłużej niż do 1 lipca 2024 r. Uczestniczą w nim laureaci etapów
regionalnych. Centralna Komisja Konkursowa w lipcu 2024 r. przeprowadzi wizytację 16 gospodarstw (zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu) i wyłoni laureata – właściciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu.

https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024-rozpoczety

Regulamin

Odsłony : 116
Skip to content