V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

lut 27, 2024 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej www.gov.pl/krus został ogłoszony Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max 30), odnoszącej się do zakresu merytorycznego kampanii prewencyjnych realizowanych przez KRUS w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, tj., popularyzujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym ubezpieczeniu podlega rodzic/opiekun prawny dziecka.

Spośród nadesłanych zgłoszeń na etapie wojewódzkim autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł. Natomiast, z 48 rymowanek wyłonionych do finału Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1.000 zł. Podsumowanie etapu wojewódzkiego planowane jest na maj 2024 r. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy (www.gov.pl/krus).

regulamin

Odsłony : 154
Skip to content