Szkolenie w SaMASZu

lut 23, 2024 | Aktualności

Kukurydza jest jednym z najważniejszych gatunków roślin uprawowych na świecie. Stanowi ona kluczowy surowiec  w przemyśle paszowym. Dlatego też prawidłowa uprawa kukurydzy jest istotna dla osiągnięcia wysokich plonów o odpowiedniej jakości. Aby zapewnić rolnikom odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie uprawy tej rośliny, w czwartek 22 lutego Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zorganizował szkolenie „Agrotechnika w uprawie kukurydzy”. Gospodarzem spotkania była firma SaMASZ. To podlaska firma  z 40-letnią historią jest czołowym europejskim producentem maszyn rolniczych do zbioru zielonki i nie tylko. W szkoleniu wzięło udział ponad 120 rolników.

Kukurydza, to nasza wiodąca produkcja polowa. Łącznie w woj. podlaskim jest to około 170 tys. hektarów, co stanowi 15-17% tego, co uprawiamy na naszych polach. Większość upraw w podlaskim przeznaczona jest na kiszonkę, ale również jest znacząca  produkcja ziarna. Co prawda od jesieni 2022 roku mamy  spore turbulencje z ceną ziarna, niemniej jest to uprawa idealnie pasująca do  naszego klimatu i gleb, o czym świadczą plony – powiedział Wojciech Mojkowski – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Na spotkaniu głos zabrał również Jerzy Leszczyński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa. W swojej wypowiedzi podkreślił, że rolnictwo stanowi istotny element gospodarki województwa – Wokół rolnictwa rozwinął się cały biznes. Powstało wiele firm zarówno przemysłowych, jak i usługowych. Wraz z rozwojem przedsiębiorstw trafiają do nas najnowocześniejsze technologie. Mówi się o przemyśle 4.0. Z inicjatywy samorządu województwa podlaskiego tworzymy Dolinę Rolniczą 4.0. Będziemy w tym kierunku szli, aby powiązać potencjał, który jest w produkcji rolniczej z firmami, ośrodkami naukowymi, tak abyśmy mogli się prężnie rozwijać.

Przygotowanie pola i siew gwarancją sukcesu w uprawie kukurydzy

Jednym z podstawowych elementów agrotechniki jest uprawa roli, która na przestrzeni lat podlega ciągłym zmianom, zarówno jeśli chodzi o okres i intensywność zabiegów oraz używanych maszyn. Głównym celem uprawy roli pozostaje jednak przygotowanie optymalnych warunków glebowych dla wzrostu roślin uprawnych. Staranne przygotowanie pola do siewu kukurydzy w dużym stopniu decyduje o wysokości osiąganych plonów. Aby stworzyć roślinom optymalne warunki do wzrostu i rozwoju oraz ukazać ich wysoki potencjał plonotwórczy, należy poświęcić dużo uwagi właściwej uprawie gleby.

Strawność ziarna kukurydzy jako kluczowy czynnik do wykorzystania pełnego potencjału energetycznego

W gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego, kukurydza  jako pasza objętościowa, stanowi podstawowe źródło energii w dawce pokarmowej. Dzięki temu jest niezastąpiona w produkcji wysoko wydajnych zwierząt. Ziarno kukurydzy jest doskonałym komponentem dawki pokarmowej. Ważnymi czynnikami, które wpływają na strawność wprowadzonego do dawki ziarna kukurydzy jest: dobór odmiany, flint/dent, sposób konserwacji, wybór technologii i rozdrobnienie.

Kompleksowa ochrona kukurydzy preparatami firmy Bayer

Kukurydza jest jednym z tych gatunków, w przypadku których sukces w uprawie zależy od starannego przestrzegania zaleceń związanych z ochroną. Szczególnie ważne jest to w pierwszych fazach wzrostu, w czasie których rośliny są bardzo narażone na konkurencję ze strony chwastów. Zaniedbania w ich zwalczaniu prowadzą do znacznego spadku plonu. Aby uzyskać pełną efektywność uprawy kukurydzy, należy zadbać o właściwe stanowisko i dobór odmiany; zbilansowanie i precyzję w nawożeniu oraz dokładność i terminowość zabiegów.

SaMASZ – Polski Producent Klasy PREMIUM maszyn do pozyskiwania wysokiej jakości pasz z TUZ

Nowoczesne technologie i rozwiązania cyfrowe w rolnictwie przynoszą wiele korzyści dla efektywności pracy rolnika. Dzięki nim możliwe jest automatyzowanie wielu procesów, co przekłada się na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.

Oferta produktowa firmy SaMASZ obejmuje obecnie 300 maszyn. Trafiają one na 70 rynków świata, gdzie sprzedawane są regularnie przez sieć partnerów handlowych. Podczas szkolenia rolnicy zostali zapoznani z ofertą firmy. Szczególna uwaga została zwrócona na szeroką gamę kosiarek dyskowych oferowanych przez firmę jak i mulczery wykorzystywane do rozdrabniania resztek pożniwnych po kukurydzy.

Dzięki uprzejmości Antoniego Stolarskiego – prezesa firmy SaMASZ uczestnicy szkolenia mieli możliwość zwiedzenia fabryki, które pozwoliło na zapoznanie się z szeroką ofertą maszyn i ukazanie pełnego potencjału produkcyjnego.

Szkolenie „Agrotechnika w uprawie Kukurydzy” miało na celu przekazanie rolnikom najnowszej wiedzy dotyczącej technologii produkcji oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej uprawy tej rośliny, co podniesie efektywność prowadzonych plantacji, zwiększy plony oraz poprawi jakość zbiorów. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się o optymalnych terminach siewu, nawożenia, ochronie roślin oraz zbioru kukurydzy. Ponadto zdobyli praktyczne umiejętności związane z doborem odpowiednich  odmian ,do swoich potrzeb, monitorowania stanu zdrowotnego roślin oraz planowania działań agrotechnicznych.

Wiedza jaką zdobyli rolnicy podczas szkolenia może bezpośrednio przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji, zwiększenia efektywności oraz optymalizacji kosztów w prowadzonych przez nich gospodarstwach.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej ww.odr.pl oraz portalu Facebook, gdzie zamieszczamy aktualne informacje o szkoleniach i działalności Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Katarzyna Olszewska

PODR Szepietowo

fot. Weronika Murawska

 

prezentacje do pobrania:

Postęp odmianowy w nowoczesnej agrotechnice kukurydzy

PRZYGOTOWANIE POLA I SIEW GWARANCJĄ SUKCESU W UPRAWIE KUKURYDZY

Strawność ziarna kukurydzy jako kluczowy czynnik do wykorzystania pełnego potencjału energetycznego

Kompleksowa ochrona kukurydzy preparatami firmy Bayer

 

 

Odsłony : 946
Skip to content