Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP

lut 9, 2024 | Aktualności

Właśnie ruszyła IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Polski. Nadrzędnym celem konkursu jest przedstawienie szerszemu gronu osób wieloaspektowej działalności KGW oraz ich roli – społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich podejmując swoje działania prospołeczne przyczyniają się do aktywizacji lokalnej społeczności, tworzenia silnych ludzkich więzi oraz inicjowania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet. Działania Kół popularyzują wśród społeczeństwa kulturowe tradycje regionalne – kulinarne, rękodzielnicze jak również szeroko pojęty folklor. Dzięki nim kolejne pokolenia młodych osób są zainteresowane twórczością ludową oraz tradycyjnymi wartościami. Idea konkursu przyświeca tym celom, gdyż ma za zadanie promowanie KGW i ich inicjatyw na rzecz swoich ,,małych ojczyzn”.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać wyłącznie bezpośrednio Koła Gospodyń Wiejskich wysyłając najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. na pocztę elektroniczną konkurs.KGW@prezydent.pl następujące dokumenty:

– poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową według wzoru określonego w Regulaminie,

– potwierdzenie wpisu Koła do rejestru prowadzonego przez ARiMR,

– krótki amatorski materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez Koło, promujący działalność Koła i trwający nie dłużej niż 120 minut.

Konkurs dzieli się na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. Koła które uzyskają, w ramach każdego województwa, największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych zostaną zakwalifikowane do II etapu polegającego na zaprezentowaniu specjałów kuchni regionalnej oraz przedstawieniu inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej. Etap centralny odbędzie się na przełomie czerwca/lipca br.

Dla laureatów konkursu poza dyplomami, wyróżnieniami i okolicznościowymi statuetkami są przewidziane następujące nagrody pieniężne:

– 10 tys. zł brutto – za zajęcie I miejsca,

– 6 tys. zł brutto – II miejsce,

– 4 tys. zł brutto – III miejsce.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu 2024 r. podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

 

Poniżej link do szczegółów konkursu:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iv-edycja

 

                                                                                              Paweł Buchowski

                                                                                              PZDR Sejny

Odsłony : 353
Skip to content