X Forum Sektora Wołowiny

lut 7, 2024 | Aktualności

W dniu 2 lutego 2024 r. w Warszawie odbyło się Jubileuszowe X Forum Sektora Wołowiny, której organizatorem było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

X edycja Forum była współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z COPA-COGECA, a także z Radą Sektora Wołowiny. W ramach spotkania dyskutowano o przyszłości sektora wołowiny.

Wśród gości i prelegentów byli zarówno przedstawiciele krajowych organizacji branżowych oraz  eksperci z zagranicy. Swoją obecnością zaszczycili m.in. : Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski. W forum udział wzięli hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Tegoroczna edycja wydarzenia wybrzmiała pod hasłem „Produkcja zrównoważona – szanse i zagrożenia”. Podczas wydarzenia były omawiane bieżące wyzwania. W toku dyskusji zwracano szczególną uwagę na problemy, z którymi mierzy się cała branża w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Spadek opłacalności produkcji w rolnictwie, spowodowany napływem produktów zza wschodniej granicy oraz słaba pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym spowodowała trudności w gospodarstwach. Jedną z przyczyn ruchu protestacyjnego jest Zielony Ład ze swoimi wymogami, a także wygórowane standardy Komisji Europejskiej, która idzie za daleko w swoich wymogach dotyczących ekologii oraz w dążeniu do nadmiernego otwarcia rynku na produkty z Ukrainy.

Liczne protesty w Polsce, Europie zachodniej są wynikiem bezradności i trudności finansowych powodujących upadek wielu gospodarstw. Strategie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), szeroko płynący import towarów z Ukrainy nie napawają rolników optymizmem.

Jak podkreślił szef resortu Czesław Siekierski – trzeba przywrócić ład na rynku rolnym. Pojawił się problem z konkurencyjnością europejskich towarów, droższych w produkcji, bo wyprodukowanych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.  Warunki pomocy Ukrainie nie powinny powodować naruszenia stabilności naszego rynku rolnego. Szef resortu rolnictwa wskazał również na konieczność rewizji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak chociażby w zakresie odłogowania części gruntów z produkcji rolnej i zastąpienie ich roślinami motylkowymi. W debacie komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zadeklarował, że będzie wnioskował o zmniejszenie biurokratycznych wymogów wobec rolników, którzy realizują unijne wymogi w zakresie klimatu i środowiska. Komisarz wyraził ponadto opinię, że w krajach członkowskich Unii Europejskiej potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw o profilu mieszanych – łączących produkcję zwierzęcą i roślinną, które są najbardziej odporne i zdolne dynamicznie reagować na tąpnięcia rynku, kryzysy.

Podczas obrad odbyło się pięć paneli tematycznych, obejmujące takie zagadnienia jak:

  • Przyszła Wspólna Polityka Rolna (WPR) w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia.
  • Prośrodowiskowe i proklimatyczne oczekiwania zmian w produkcji bydła – czy możemy nie zmniejszać emisji?
  • Czy presja na produkcję i konsumpcję wołowiny będzie rosła? Jaką przyjąć strategię dla produkcji wołowiny w UE?
  • Rola i znaczenie innowacji w zrównoważonym i opłacalnym rozwoju łańcucha wartości wołowiny
  • Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Podkreślano również, że na procesy produkcyjne coraz większy wpływ ma konsument, który poprzez dokonywane wybory i oczekiwania kreuje nowe trendy rynkowe. Zwrócono uwagę na temat rosnącej presji na konsumentów wołowiny, dyskredytującej wołowinę w zakresie roli w diecie i względów etycznych tzn. ochrony klimatu, dobrostanu zwierząt. Zjawisko zniechęcania do żywności pochodzenia zwierzęcego rośnie  wśród grupy młodszych konsumentów, jest to wynikiem szeroko lansowanej mody na „zielone jedzenie – vege”.

Forum jest okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora produkcji zwierzęcej.

Kolejna edycja Forum planowana jest już w przyszłym roku.

 

 

Ewelina Szmurło

sp. ds. Chowu i hodowli bydła

Odsłony : 173
Skip to content