Kredyty preferencyjne na 2024 rok uruchomione

lut 1, 2024 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Rolnicy, dzięki nim pokryją część kosztów planowanych inwestycji tj, zakup użytków rolnych, zakup maszyn, budowa i modernizacja budynków. Ponadto sfinansują naprawę szkód wywołanych ASF i klęskami żywiołowymi.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji:

  • linia PR – przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów;
  • linia RR – inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym;
  • linia Z – zakup użytków rolnych;

– limit akcji kredytowej: 150 mln zł,

– 1,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:

  • linia K01 – inwestycyjna;
  • linia K02 – obrotowa.

– limit akcji kredytowej: 100 mln zł,

– 500 tysięcy zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF – linia KPS: Linia tych kredytów preferencyjnych przeznaczona jest dla rolników, których hodowle świń zostały zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

– limit akcji kredytowej: 10 mln zł,

– 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – linia MRcsk:

– 2 mln zł na dopłaty do tych kredytów.

O w/w kredyty rolnicy mogą ubiegać się w ośmiu bankach:

SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/kredyty-preferencyjne-2024–limity-akcji-kredytowych-i-srodkow-na-doplaty-do-oprocentowania-udostepnione

Katarzyna Kruszewska

PZDR Wysokie Mazowieckie

Odsłony : 354
Skip to content