Konferencja pszczelarska w Augustowie

sty 17, 2024 | Aktualności

„Gospodarka pasieczna – perspektywy i zagrożenia” to temat konferencji pszczelarskiej, która odbyła się 14 stycznia 2024 roku w Augustowie. Spotkanie zorganizowali  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Rejonowe Koło Pszczelarzy w Augustowie.

Konferencję otworzyła Kinga Augustynowicz prezes koła oraz Tadeusz Kruszewski, kierownik działu produkcji zwierzęcej PODR Szepietowo. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem okolicznych pszczelarzy – zgromadziło około sześćdziesięciu słuchaczy.

Głównym prelegentem był Piotr Nowotnik z Pasieki Michałów. W trakcie wykładu „Innowacyjne rozwiązania praktyczne w pasiece zwiększające produktywność rodzin pszczelich” przekazał szereg praktycznych rozwiązań ułatwiających pracę w pasiece. Wśród nich wymienić można metody zwalczania warrozy, zalety i wady wiosennego podkarmiania oraz czynniki przyspieszające wiosenny rozwój.

Kolejnym zagadnieniem było omówienie zasad prawidłowej gospodarki w ulach warszawskich, które dominują w powiecie augustowskim. Podczas konferencji zostały także omówione zasady otrzymania pomocy w ramach Interwencji w sektorze pszczelarskim na rok 2024 w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami i wykładowcą. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Więcej informacji na temat omawianych kwestii będzie można znaleźć w lutowym wydaniu „Wiadomości Rolniczych”, miesięczniku wydawanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Tadeusz Kruszewski

PODR Szepietowo

Odsłony : 396
Skip to content