EtnoPolska. Edycja 2024 – ostatni tydzień naboru

sty 10, 2024 | Aktualności

Trwa właśnie nabór wniosków w ramach programu ,,EtnoPolska. Edycja 2024” – działania ukierunkowanego na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty:

– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

– organizacje samorządowe,

– koła gospodyń wiejskich (wyłącznie ujęte w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),

– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), pod warunkiem że na dzień złożenia wniosku wspomniana działalność nie jest zawieszona.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty  realizacji projektów wspierających działania w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzujących materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe:

– wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty – kultywujące istniejące jak również zanikające zjawiska kultury ludowej,

– inicjatywy edukacyjno-informacyjne takie jak warsztaty, kursy,

– organizacja szkoleń i konferencji podejmujących tematykę tradycji i folkloru wsi,

– dokumentowanie i tworzenie folklorystycznych archiwów,

– zakup, uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne, śpiewacze oraz obrzędowy folklor,

– zakup, uzupełnienie i renowacja regionalnych strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Powyższy nabór wniosków, ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury, trwa do 16.01.2024 roku. Zaś termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania to 15 marca – 17 października 2024 r.

Poniżej link do ogłoszenia o naborze:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/program-etnopolska-edycja-2024-nabor-wnioskow

 

                                                                                               Paweł Buchowski

                                                                                               PZDR Sejny

Odsłony : 377
Skip to content