Od protokołu suszowego nie ma odwołania

sty 3, 2024 | Aktualności

Od trzech tygodni rolnicy otrzymują w aplikacji suszowej ,,Zgłoś szkodę rolniczą” protokoły lub kalkulacje z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym. Osoby które złożyły wniosek o oszacowanie strat muszą ponownie zalogować się we wspomnianej aplikacji i własnoręcznie pobrać protokół. Od protokołu suszowego nie ma odwołania.

Rolnicy dotknięci tegoroczną suszą mieli możliwość wnioskowania o oszacowanie strat za pomocą stworzonej w tym celu aplikacji. Dedykowana strona internetowa dopuszczała możliwość wielokrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach oraz wprowadzania innych zmian we wniosku do czasu jego potwierdzenia Profilem Zaufanym – co było jednoznaczne z podpisaniem i wysłaniem dokumentu. Późniejsze edytowanie wniosku było niemożliwe.

Obecnie zamieszczane w aplikacji protokoły/kalkulacje zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Dane z SMSR zostały porównane z szacunkami producenta rolnego zawartymi we wniosku o oszacowanie oraz wyliczeniami komisji powołanych przez Wojewodę (o ile rolnik dodatkowo złożył wniosek w swoim Urzędzie Gminy). Jeśli straty wyniosły co najmniej 30 % średniej rocznej produkcji – aplikacja generuje protokół, zaś w innym przypadku tworzy kalkulację.

Proces szacowania szkód poprzez aplikację suszową nie jest zakończony decyzją administracyjną. Z tego też względu nie ma możliwości odwołania od otrzymanych wyników. Wynika to bezpośrednio z zapisów znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jak-prawidlowo-zlozyc-wniosek-o-oszacowanie-szkod-za-posrednictwem-aplikacji-publicznej

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Paweł Buchowski

PZDR Sejny

Odsłony : 763
Skip to content