Podsumowanie konferencji pt. „Wielu producentów i usługodawców – jedna marka lokalna”

gru 4, 2023 | Aktualności

W dniach 30.11.2023 r.-1.12. 2023 r. w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego (NOPPL) – „Zagubek” w Drohiczynie odbyła się konferencja pt. „Wielu producentów i usługodawców – jedna marka lokalna”. To już kolejne działania, realizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (organizatora wydarzenia), wychodzące naprzeciw osobom zainteresowanym tematyką budowania marki lokalnej.
Celem operacji było upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w zakresie sieciowania i pakietowania usług pozarolniczych, produktów i warsztatów pod potrzeby kreowania wizerunku marki lokalnej, z potencjalnym udziałem GO EPI.
W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym producenci żywności wysokiej jakości, przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele instytucji świadczących usługi doradcze, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby zainteresowane tematyką.
Wprowadzenia do tematu i omówienia szerszego tła zagadnienia dokonał Wojciech Mojkowski – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Uczestnicy mieli sposobność wysłuchać prelekcji ekspertów-praktyków zaangażowanych w tematykę budowania współpracy między producentami i przedsiębiorcami, a także tworzenia środowiska sprzyjającego opracowaniu marki lokalnej.
Wzmocnieniem konferencji były wykłady specjalistek Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, które przybliżyły aktualną wiedzę w przedmiotowym zakresie oraz ukazały potencjał merytoryczno-organizacyjny doradztwa rolniczego w kontekście tworzenia marki lokalnej.
Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z referatem Agnieszki Wojtkowskiej z Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Tygiel Doliny Bugu”, pt. Działania konsolidacyjne realizowane metodą LEADER mające na celu wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu w kierunku tworzenia marki lokalnej (najlepsze praktyki). Prezeska przedstawiła dokonania LGD w dziedzinie szeroko rozumianego sieciowania potencjalnych partnerów marki lokalnej.
Kolejna prelegentka – Małgorzata Olechowska, koordynatorka lubelskiej marki lokalnej, zapoznała uczestników z rezultatami projektu pt. Zasmakuj w tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny. Omówione przez nią przykłady działań brandowych z całą pewnością mogą stanowić źródło inspiracji dla podlaskich drobnych przedsiębiorców, rolników, czy przetwórców.
Ostatnim, lecz nie mniej interesującym, wykładem pierwszego dnia spotkania było wystąpienie Justyny Paluch – prezeski Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem” oraz koordynatorki Wiejskiego Ośrodka Warsztatowego. W czasie swojej prelekcji poruszyła ona szerokie spektrum zagadnień okołotematycznych, w tym m.in. dotykających kwestii tworzenia sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych przedsiębiorców z terenu Podlasia Nadbużańskiego na przykładzie projektów – “Naturalnie nad Bugiem, poczuj gościnność” oraz “Piwniczka Podlaska”, dlaczego warto współpracować lokalnie, jakie trudności i jakie korzyści wynikają ze współpracy, jakie szanse niesie nowa unijna perspektywa budżetowa.
Drugi dzień spotkania otworzył wykład Joanny Korpysz, koordynatorki NOPPL „Zagubek”. Zaprezentowała ona „Zagubek” jako doskonały przykład marki miejsca konsolidującej producentów żywności najwyższej jakości. Omówiła zagadnienia dotyczące współpracy z producentami, sprzedaży, wsparcia merytorycznego, rozliczeń, promocji, warsztatów, targów, edukacji, współpracy z lokalnymi twórcami, a także imprez z produktem lokalnym.
W dalszej kolejności zebrani zapoznali się z prelekcjami specjalistek Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Dorota Półtorak – kierownik działu, w swoim wystąpieniu szczególny akcent położyła na działalność Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych, funkcjonującego przy PODR Szepietowo. Podniosła kwestię oferty szkoleniowej PODR Szepietowo, skierowanej do organizacji grupowej współpracy typu KGW, czy stowarzyszenia – potencjalnych partnerów marki lokalnej.
Joanna Czarkowska – Koordynatorka Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego przybliżyła specyfikę innowacyjnej formuły sprzedażowej e-bazarek. Omówiła najistotniejsze elementy związane ze sprzedażą i promocją produktów lokalnych.
Beata Puławska – specjalistka ds. żywności, żywienia i dziedzictwa kulinarnego, zreferowała w swoim wykładzie aktualne przepisy prawne związane z Rolniczym Handlem Detalicznym, jako formą działalności rynkowej producentów mogących zrzeszać się w celu współtworzenia marki lokalnej. Dzięki udziałowi w wydarzeniu uczestnicy zdobyli nową wiedzę oraz poznali dobre praktyki w przedmiotowym zakresie w infrastrukturze szkoleniowej Nadbużańskiego Ośrodka Promocji Produktu Lokalnego – „Zagubek” w Drohiczynie, unikalnego w skali województwa i kraju miejsca skupiającego lokalnych producentów produkujących i promujących z powodzeniem swoją wysokojakościową żywność.

Tomasz Śnieciński

PODR Szepietowo

 

Odsłony : 347
Skip to content