Nabór wniosków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności

lis 30, 2023 | Aktualności

Nabór wniosków rusza od 2 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUA. (https://epue.arimr.gov.pl/)

Ze wsparcia mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, które są ubezpieczone są w KRUS lub którym przyznano płatności bezpośrednie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Maksymalna kwota pomocy wynosi 500 000 zł . Wsparcie jest udzielane w formie refundacji.

do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;

do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wsparcia udziela się m.in. na tworzenie lub modernizację miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu, miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie ARiMR oraz MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-o-planowanych-naborach2

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-wnioskow-od-2-stycznia-2024-r-do-2-lutego-2024-r

Marzena Kozłowska

PZDR Mońki

zdj. Marzena Kozłowska, Dyniowy zakątek

zagroda edukacyjna Dolny Śląsk

Odsłony : 306
Skip to content