Konferencja w ramach operacji „Nowoczesne metody produkcji trzody chlewnej”

lis 30, 2023 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na konferencję pt. „Nowoczesne metody produkcji trzody chlewnej”, na której prelegenci spróbują uświadomić uczestników wydarzenia w kwestii racjonalnego stosowania antybiotyków, zasad bioasekuracji, współpracy między lekarzem weterynarii a hodowcą.  Zostaną również omówione problemy w tuczu trzody chlewnej, w tym analiza konwersji paszy jako parametru oceny zdrowotności i opłacalności.

W związku z powyższym zapraszamy na to wydarzenie, na którym dr n. wet. Artur Jabłoński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz lekarz weterynarii prywatnej praktyki Jarosław Wojciechowski pracujący w „Lecznicy Dla Zwierząt” omówią problemy związane z produkcją trzody chlewnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • e-mailem (skan, zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza) na adres tkruszewski@odr-szepietowo.pl), oryginał zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu konferencji,
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo,
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

w terminie do dnia 01.12.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osobą do kontaktu jest Tadeusz Kruszewski – tel. 86 2758916, 604 149 536

do pobrania:

karta zgłoszeniowa

program

Odsłony : 247
Skip to content