Obowiązek uzupełnienia danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt przez hodowców bydła, owiec i kóz

lis 29, 2023 | Aktualności

Nieco ponad miesiąc czasu (do 3 stycznia 2024 r.) mają hodowcy bydła, owiec i kóz na uzupełnienie danych w systemie  Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, dla  już zarejestrowanych siedzib stad.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r., o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowcy bydła owiec i kóz mają 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy na uzupełnienie danych zawartych w dokumencie dotyczącym rozszerzenia prowadzonej już działalności (zaznaczyć zmiana danych), a dotyczących miedzy innymi:

-budynków wchodzących w skład działalności (opis  budynku, cechy charakterystyczne budynku, współrzędne położenia budynków, utrzymywanych w nich gatunków zwierząt, prowadzonego kierunku produkcji,

-działek w siedzibie stada, na których będzie prowadzony wypas zwierząt,

-systemów utrzymania zwierząt w danej siedzibie stada z przypisaniem do określonego budynku.

W aplikacji IRZplus wybierając  przykładowo gatunek bydło, mamy możliwość wyboru następujących systemów:

 • otwarty
 • zamknięty na uwięzi
 • zamknięty bez uwięzi wolnostanowiskowy
 • z wydzielonymi legowiskami
 • bez wydzielonych legowisk na ściółce
 • bez wydzielonych legowisk i ściółki
 • mieszany – w przypadku, gdy w siedzibie stada są obiekty o różnych systemach utrzymywania,
 • zamknięty w kojcu
 • pojedynczo
 • grupowo

– stosowanej technologii produkcji :

 • ekstensywna
 • inna
 • intensywna

 W bazie danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, prowadzonej przez ARiMR  dla nowych  gatunków:

 • jeleniowate (jelenie, sarny, daniele, łosie i inne).
 • wielbłądowate (wielbłądy, lamy, wikunie).
 • koniowate (konie, zebry, osły i krzyżówki między nimi).
 • drób – rejestracja zakładów utrzymujących drób i ptaki żyjące w niewoli (kierunek, wielkość produkcji – kura/ kaczka/ kaczka piżmowa/ gęś/ gęś garbonosa/ indyk/ przepiórka japońska/perlica/struś)
 • jaja wylęgowe,

powyższe dane opisujące siedzibę stada – prowadzoną działalność, były i są wpisywane na bieżąco  przy rejestracji  tychże gatunków.

 Zgodnie z powyższą ustawą, dla nowo wpisywanych gatunków obowiązywały następujące terminy na uzupełnienie danych:

 • Posiadacz koniowatego posiadający numer EP rejestrował siedzibę stada i zgłaszał koniowate w tej siedzibie – 3 m-ce od wejścia w życie ustawy;
 • Posiadacz koniowatego nieposiadający numeru EP występował o numer EP, rejestrował siedzibę stada i zgłaszał koniowate w tej siedzibie – 3 m-ce od wejścia w życie ustawy;
 • Posiadacz wielbłądowatego / jeleniowatego po nadaniu EP- rejestrował siedzibę stada w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 • Posiadacz wielbłądowatego / jeleniowatego oznakowuje zwierzęta w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – (do dnia 3 lipca 2024 roku, z wyłączeniem zwierząt utrzymywanych daleko od ludzi);
 • Zakład drobiu –posiadacz/właściciel miał obowiązek  rejestracji 3 m-ce od wejścia w życie ustawy z podaniem liczby ptaków/ jaj wylęgowych;

Przy  uzupełnianiu danych w aplikacji IRZ plus pomocna jest „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE NUMERU DZIAŁALNOŚCI” zamieszczona na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat     – zakładka Dokumenty dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

 

Wiera Gawryluk

Źródło: Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r., o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. 2022 poz. 2727

Odsłony : 418
Skip to content