Kolejne działania Podlaskiego zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka

lis 22, 2023 | Aktualności, Polecane

W dniach 17-18 listopada w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej  w Korycinach odbyło się drugie spotkanie Podlaskiego zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka. Pierwszą odsłoną współdziałania zespołu były warsztaty serowarskie przeprowadzone w marcu br. w Wygnańczycach. Obie inicjatywy zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Przypomnijmy, że zespoły tematyczne to innowacyjna formuła współpracy osób związanych z daną tematyką branżową. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym rolników i mieszkańców obszarów wiejskich Podlasia przyczynił się do powstania zespołu tematycznego ds. przetwórstwa rolno-spożywczego. Udział w pracach zespołu niewątpliwie niesie ze sobą wiele korzyści. Doskonalenie zawodowe poprzez ustawiczne wzbogacanie przedmiotowej wiedzy, indywidualne konsultacje z doradcami rolniczymi, sektorowymi ekspertami i światem nauki, ułatwiony dostęp do nowinek i innowacji technologicznych – to tylko niektóre aspekty stwarzające w ramach obrad zespołu możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. A co za tym idzie, stałego rozwoju indywidualnego poszczególnych jego uczestników.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował drugie spotkanie tematyczne grupy zainteresowanych, w skład której weszli rolnicy, serowarzy, przetwórcy mleka i doradcy rolniczy z województwa podlaskiego. Tym razem do celów szkoleniowych przyjęto model metodyczny prelekcji, prowadzonych przez znakomitych ekspertów-praktyków, specjalizujących się w dziedzinie krótkich łańcuchów żywności, serowarstwa oraz zastosowania ziół w przetwórstwie.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Adam Zaremba, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Przywitał zaproszonych gości oraz przybliżył zgromadzonym koncepcję genezy zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka. Nakreślił również ramy jego działania w dalszej perspektywie i uwypuklił w tym kontekście rolę doradztwa rolniczego.

Pierwszego dnia miało miejsce  wystąpienie koordynatorki Nadbużańskiego Ośrodka Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” – Joanny Korpysz, z wykładami nt. zasad funkcjonowania innowacyjnej platformy sprzedażowej pn. „Piwniczka Podlaska” w krótkim łańcuchu dostaw, a także podstaw prawnych współpracy realizowanej w ramach krótkich łańcuchów żywności (KŁŻ). Budowanie współpracy i zaufania pomiędzy producentami żywności, nowe rozwiązania w zakresie przyciągania świadomych konsumentów, optymalizacja procesu przyswajania złożonej wiedzy legislacyjno-gospodarczej – te, i szereg innych kwestii, znalazły swoje odzwierciedlenie w niezwykle interesującym wykładzie wykładowczyni.

Kolejnym punktem programu był referat ekspertki Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych – Wiolety Nowosielskiej. Omówiła ona najbardziej aktualne kwestie związane z produkcją serów rzemieślniczych oraz wytwarzaniem serów pleśniowych w produkcji małoskalowej – rodzaje, sposób produkcji i inne podstawowe zagadnienia. Obok cennych informacji natury technologicznej przekazała również wiele praktycznych porad i wskazówek związanych z know-how serowarstwa rzemieślniczego.

Wykłady obu ekspertek cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wywołały żywą interakcję słuchaczy oraz dyskusje.

Następnego dnia uczestnicy mieli sposobność wysłuchać wykładu prezentowanego przez Tomasza Śniecińskiego, głównego specjalisty Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Prelegent przybliżył możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność przetwórczą. Tematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w czasie wdrażania nowej unijnej perspektywy budżetowej i Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ostatnim etapem spotkania zespołu tematycznego były wykłady nt. wykorzystanie ziół w przetwórstwie. Poprowadzone zostały przez dr Mirosława Angielczyka, wybitnego fachowca w dziedzinie zielarstwa, a jednocześnie gospodarza obiektu przyjmującego podlaską grupę.
Wszystkie wykłady i debata Podlaskiego zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym. Zaangażowanie, umiejętności i kompetencje prowadzących przełożyły się na jakość wydarzenia edukacyjnego, podczas którego wymieniano doświadczenia i wzmocniono kontakty zawodowe.

Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż członkowie zespołu tematycznego deklarują wolę dalszej współpracy i współdziałania w obecnej strukturze,  na rzecz rozwoju podlaskiego małoskalowego przetwórstwa  rolno-spożywczego.

Paulina Grabowska
PODR Szepietowo

Odsłony : 351
Skip to content