„Retencja sposobem na suszę rolniczą ” Konferencja w ramach operacji „Optymalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w ramach LPW”

lis 13, 2023 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na konferencję pt. Retencja sposobem na susze rolniczą” na której prelegenci przekazanymi treściami spróbują uświadomić  uczestników wydarzenia w kwestii racjonalnego gospodarowania  wodą oraz przedstawienie
i omówienie dobrych praktyk,  z zakresu gospodarki wodnej  na obszarach wiejskich, w tym wykorzystujące nowoczesne systemy nawadniania ograniczające zużycie wody,  oraz działania  ograniczające zanieczyszczenie wód gruntowych.

W związku z powyższym zapraszamy na to wydarzenie na którym Profesor Mateusz Grygoruk z SGGW w Warszawie wraz z Profesorem Mariuszem Matyka z Instytutu Uprawy Nawożenia
i  Gleboznawstwa podejmą kwestie problemów gospodarowania wodą w rolnictwie.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz spółek wodnych, przedstawiciele instytucji świadczących usługi doradcze oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • e-mailem (skan, zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza) na adres lmioduszewski@odr-szepietowo.pl), oryginał zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu konferencji,
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo,
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

w terminie do dnia 24.11.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo.

Osobą do kontaktu jest Łukasz Mioduszewski – tel. 86 2758916, 502477912

do pobrania:

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIA

Łukasz Mioduszewski

 

Odsłony : 271
Skip to content