Zaproszenie do udziału w spotkaniu Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego

lis 10, 2023 | Aktualności, Polecane

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodząc na przeciw oczekiwaniom rolników organizuje ostanie w tym roku spotkanie Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego, które pozwoli na omówienie problemów, jakie dotykają producentów mleka. Operacja będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów wśród hodowców, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego i przedstawicieli różnych instytucji branży rolniczej i okołorolniczej z różnych regionów Podlasia.

Głównym celem operacji jest aktywizacja hodowców bydła mlecznego z województwa podlaskiego w ramach potencjalnych inicjatyw i rozwiązań, które mogą być podstawą do aplikowania w ramach działania „Współpraca” do tworzenia grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów związanych z chowem i hodowlą bydła mlecznego. Realizowane w ramach operacji spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mlecznego, umożliwi poznanie, wymianę wiedzy i doświadczeń, pomiędzy podlaskimi rolnikami, hodowcami bydła, doradcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami świata nauki. Poprzez udział w spotkaniu uczestnicy będą mieli bezpośredni wpływ na wybór tematów omawianych podczas kolejnych spotkań, ukierunkowanych na ich potrzeby. Działanie pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju, dobrostanu i żywienia bydła ze środowiska naukowego do praktyki. Wspieranie przepływu branżowej i specjalistycznej wiedzy i informacji, ułatwianie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Podczas spotkania omówione zostaną przez dr hab. Marcina Gołębiewskiego profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dwa główne tematy:

  • Wpływ czynników genetycznych na jakość i ilość mleka
  • Wpływ czynników środowiskowych na jakość i ilość mleka

Spotkanie Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. w obiekcie DĘBOWY LAS, Elżbiecin 20, gm. Piątnica.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy rolników, hodowców bydła, przedstawicieli jednostek naukowych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze, osoby zainteresowane działaniem Współpraca, potencjalnych członków grup EPI oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • e-mailem (skan, zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza) na adres akostro@odr-szepietowo.pl),
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo,
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

w terminie do dnia 24.11.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają  osoby biorące udział w poprzednim spotkaniu Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego oraz wyjeździe studyjnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu:

– Anna Kostro, e-mail: akostro@odr-szepietowo.pl, tel.: 86 275 89 41; 506 666 140

Karta Zgłoszenia

Program

Anna Kostro

Odsłony : 292
Skip to content