Rolnictwo 4.0 – Wsparcie na nowe technologie w rolnictwie

lis 10, 2023 | Aktualności

Pomoc z tego programu dotyczy zakupu maszyn, sprzętu i oprogramowania w celu wdrożenia systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Nabór wniosków potrwa od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000 zł, zaś minimalna to 15 000 zł.
Wymagania dla Beneficjentów programu:
– wymagane jest, aby beneficjent był ubezpieczony w KRUS lub aby były mu przyznane dopłaty
bezpośrednie w roku 2022;
– posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności;
– jest pełnoletni.
W tym programie wsparcie będzie udzielone w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:
– do 80% kosztów dla rolników ekologicznych poniżej 41 roku życia,
– do 65% kosztów w przypadku reszty rolników.
Wnioski o wsparcie składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).
Co można kupić w ramach danego wsparcia – poniżej przedstawiono przykłady:
Czujniki i sensory:
– Meteorologiczne, m.in.: automatyczne stacje pogodowe z transmisją GPRS, LoRaWAN lub inną., zdalne czujniki wilgotności i temp. powietrza z transmisją radiową krótkiego zasięgu (np. sieci WSN zbudowane na protokole ZigBee), dalekiego zasięgu LoRaWAN lub do sieci GSM via GPRS.
– badające wilgotność gleby, m.in.: pojemnościowe FDR lub TDR z komunikacją radiową jw.
– Tensjometry cyfrowe z komunikacja radiową jw.
– Czujniki opornościowe
– Lokalizacji, m.in.: Czujniki oparte o GPS lub GPS ze wspomaganiem RTK/RTN umożliwiające przejazd nadzorowany po ścieżkach (asysta dla operatora traktora)
Drony:
– wykonawcze Drony realizujące aplikację środków czynnych lub nawozów według zasad rolnictwa precyzyjnego tj. tylko tam gdzie trzeba i tylko tyle ile niezbędne. Dorny mogą operować autonomicznie na podstawie map otworzonych np. przez drony obserwacyjne lub bezpośrednio na podstawie obserwacji własnej.
Szczegółowe wytyczne:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-w-zakresie-rolnictwa-40

Krystyna Fiłonowicz

Odsłony : 515
Skip to content