II nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności

lis 10, 2023 | Aktualności

Nabór wniosków rusza od 15.12.2023 i potrwa do 12.01.2024 roku, wnioski składane będą wyłącznie drogą elektroniczną (https://epue.arimr.gov.pl/) tak jak było w poprzednim naborze. Ze wsparcia mogą korzystać osoby fizyczne, które ubezpieczone są w KRUS lub przyznano płatności bezpośrednie co najmniej rok od daty ubiegania się o wsparcie.

Wysokość wsparcia wynosi 40zł/m2, dotyczy wymienionego pokrycia dachowego i przysługuje maksymalnie do 500m2. Płatność będzie przysługiwała wyłącznie do całości dachu pokrytego azbestem. Wymiana pokrycia dachowego dotyczy budynków służących produkcji rolnej.

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, którzy nie skorzystali z dofinansowania z wcześniejszego naboru na wymianę pokryć dachowych pokrytych azbestem.

Osoba ubiegające się o dofinansowanie musi być pełnoletnia , posiadać nadany numer producenta rolnego oraz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku na którym będzie wymiana pokrycia dachowego. Nowością jest to, że o dofinansowanie będą mogli ubiegać się gminy miejskie jak też wydłużony został czas na złożenie uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie ARiMR oraz MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-o-planowanych-naborach2

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12-styczen-2024-r.

Małgorzata Tenderenda

PZDR Białystok

Odsłony : 409
Skip to content