Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich

paź 16, 2023 | Aktualności

Podobnie jak w ostatnich latach w tym roku przelewy zaliczek dopłat bezpośrednich rozpoczną się 16 października i potrwają do końca listopada. Już od pierwszego grudnia rozpocznie się wypłata pozostałych kwot płatności za 2023 rok. W tym roku kwota środków zarezerwowanych na ten cel sięga blisko 17 mld złotych. Wnioski o dopłaty złożyło ponad 1,24 mln rolników.

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 13 października naliczyli  zaliczki dla ponad 462 tys. rolników na kwotę 1,774 mld złotych w ramach dopłat bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego. Dla kolejnych 287 tys. rolników przygotowano 302,2 mln złotych w ramach płatności ONW. Dla pozostałych beneficjentów naliczanie zaliczek trwa. Przelewy środków będą realizowane od 16 października. Planowane zakończenie wypłaty zaliczek nastąpi 30 listopada. Od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie środków w ramach płatności końcowych.

Pracownicy Agencji przelewają środki wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Wsparcie otrzymają rolnicy spełniający warunki kwalifikowalności, również Ci których wytypowano do kontroli na miejscu. W bieżącej kampanii zaliczki będą wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, oraz płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego na poziomie 70 proc. Natomiast zaliczki ONW rolnikom będą wypłacane w wysokości 85 proc.

Łukasz Wojno

PODR Szepietowo

Źródło: ARiMR

Odsłony : 403
Skip to content