Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2023

paź 12, 2023 | Aktualności

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2023. Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Pana Roberta Telusa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 2 lutego 2024 r. podczas X Forum Sektora Wołowiny. Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych, Partnerów i Patronów Medialnych. W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2023 w trzech kategoriach:
• hodowca,
• producent opasów,
• producent odsadków

Szczegóły konkursu dostępne na stronie: www.konkurspbmr.pl Przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem formularzy:

www.konkurspbmr.pl/zgloszenia

Regulamin konkursu: www.konkurspbmr.pl/regulamin

Odsłony : 243
Skip to content