Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn. Zespół tematyczny ds. hodowli bydła mlecznego

paź 5, 2023 | Aktualności

 

Podlaski przemysł mleczarski uchodzi za jeden z najnowocześniejszych w Polsce jak i w Europie, wymaga jednak większej ilości bardzo dobrego surowca, który pozwalałby na większą konkurencyjność polskich wyrobów mleczarskich nie tylko na rynkach europejskich, ale i na całym świecie. Operacja poprzez swoje działania informacyjno-edukacyjne pozwoli na wymanię doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła mlecznego. Nowoczesny chów bydła mlecznego powinien uwzględniać bardzo dużo czynników, takich jak zapewnienie odpowiedniej jakości paszy, zbilansowanych dawek pokarmowych, prawidłowego zorganizowania i pozyskiwania mleka oraz odpowiedni dobór materiału genetycznego. To najbardziej istotne zagadnienia, z którymi zapoznają się uczestnicy w czasie realizacji operacji i które mogą wdrożyć we własnych gospodarstwach. Realizowany w ramach operacji wyjazd studyjny umożliwi poznanie, wymianę wiedzy i doświadczeń, pomiędzy podlaskimi rolnikami, hodowcami bydła, doradcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami świata nauki. Działanie pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju, dobrostanu i żywienia bydła ze środowiska naukowego do praktyki. Realizacja operacji pozwoli na działania informacyjno-aktywizujące  w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie działania Współpraca oraz ich implementację na teren województwa podlaskiego.

Wyjazd studyjny do województwa małopolskiego i podkarpackiego odbędzie się w terminie 18-20 października 2023 r. Program wyjazdu będzie obejmował wizyty w:

  • Instytut Zootechniki PIB – Balice
  • Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Rudawie
  • Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej

 

Do udziału w wyjeździe zapraszamy rolników, hodowców bydła, przedstawicieli jednostek naukowych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze, osoby zainteresowane działaniem Współpraca, potencjalnych członków grup EPI oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • e-mailem (skan, zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza) na adres akostro@odr-szepietowo.pl),
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo,
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

w terminie do dnia 13.10.2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają  osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego, które odbyło się w dniu 26.09.2023 r.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż 14 października 2023 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu:

– Anna Kostro, e-mail: akostro@odr-szepietowo.pl, tel.: 86 275 89 41; 506 666 140

 

Karta Zgłoszenia 

 

Anna Kostro

Odsłony : 325
Skip to content