Uwaga! Zbliża się termin dokumentowania wypasów

paź 1, 2023 | Aktualności

Od 1 do 7 października rolnicy realizujących Ekoschematy dobrostanowe w części związanej z wypasem zobowiązani są do złożenia w ARiMR stosowanych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów prawidłowego wypasu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dziennik Ustaw 2023 poz. 1795), wprowadza dodatkowy, nowy rodzaj dokumentowania tej praktyki.

Zmiany dotyczą dokumentowaniem zrealizowania wypasu w przypadku wariantów:

Dobrostan krów mlecznych

Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach

Dobrostan opasów

Po wprowadzonej zmianie udokumentowaniem realizacji praktyki wypasu w ramach wyżej wymienionych wariantów jest rejestr wypasu albo oświadczenie o zapewnieniu wypasów. Oświadczenie o zapewnieniu wypasu w uproszczonej formie potwierdza zrealizowanie przez rolnika zadeklarowanej praktyki.

Pamiętać należy, że w ramach wariantów dobrostanu krów mlecznych i krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub budynkach oraz dobrostanu opasów, wypas powinien być prowadzony przez co najmniej 120 dni w okresie od 1 kwietnia do 30 września. W ramach dobrostanu krów mamek obowiązek wypasu dotyczy również cieląt, jałówek i opasów o masie do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu kombinowanego o mięsnym kierunku użytkowania.

Bez zmian, czyli w formie oświadczenia, dokumentuje się zapewnienie wypasu lub dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla owiec (co najmniej przez 120 dni) i koni (co najmniej przez 140 dni) oraz zapewnienie wypasu dla kóz (minimum 120 dni).

Wypas powinien być prowadzony od 1 kwietnia do 30 września.

W przypadku nie złożenia w terminie odpowiedniego dokumentu rolnik zostanie wezwany na piśmie przez kierownika biura powiatowego ARiMR do dokonania tej czynności w terminie 7 dni. Jeżeli pomimo wezwania rolnik nie złoży odpowiednich, poprawnie wypełnionych dokumentów płatność nie zostanie przyznana

Dariusz Gaszewski

Odsłony : 289
Skip to content