Zaproszenie do udziału w spotkaniu Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego

wrz 8, 2023 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w spotkaniu  Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego

Hodowla bydła mlecznego w województwie podlaskim stale wiedzie prym wśród hodowców. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodząc na przeciw oczekiwaniom rolników organizuje spotkanie, które pozwoli na omówienie problemów, jakie dotykają rolników zajmujących się hodowlą bydła mlecznego. Operacja będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów wśród hodowców, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego i przedstawicieli różnych instytucji branży rolniczej i okołorolniczej z różnych regionów Podlasia.

Głównym celem operacji jest aktywizacja hodowców bydła mlecznego z województwa podlaskiego w ramach potencjalnych inicjatyw i rozwiązań, które mogą być podstawą do aplikowania w ramach działania „Współpraca” do tworzenia grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów związanych z chowem i hodowlą bydła mlecznego. Realizowane w ramach operacji spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mlecznego, umożliwi poznanie, wymianę wiedzy i doświadczeń, pomiędzy podlaskimi rolnikami, hodowcami bydła, doradcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami świata nauki. Poprzez udział w spotkaniu uczestnicy będą mieli bezpośredni wpływ na wybór tematów omawianych podczas kolejnych spotkań, ukierunkowanych na ich potrzeby. Działanie pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju, dobrostanu i żywienia bydła ze środowiska naukowego do praktyki. Wspieranie przepływu branżowej i specjalistycznej wiedzy i informacji, ułatwianie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Podczas spotkania omówione zostaną przez dr hab. Marcina Gołębiewskiego profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dwa główne tematy:

  • Czemu krowy się nie zacielają? – problemy z reprodukcją w stadzie
  • Ochów cieląt – na co zwrócić uwagę, aby osiągnąć zakładane rezultaty?

Spotkanie Zespołu tematycznego ds. hodowli bydła mlecznego odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. w obiekcie DĘBOWY LAS, Elżbiecin 20, gm. Piątnica.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy rolników, hodowców bydła, przedstawicieli jednostek naukowych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze, osoby zainteresowane działaniem Współpraca, potencjalnych członków grup EPI oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • e-mailem (skan, zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza) na adres akostro@odr-szepietowo.pl),
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo,
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo.

Osoba do kontaktu: Anna Kostro, e-mail: akostro@odr-szepietowo.pl, tel.: 86 275 89 41; 506 666 140

 

Karta Zgłoszenia 

Program

Anna Kostro

Odsłony : 560
Skip to content