Konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi”

sie 25, 2023 | Aktualności

Zaczął się nabór do konkursu, którego inicjatorem jest Rada Kobiet w rolnictwie. Jest on skierowany do kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zgłoszenia można nadsyłać do 12.09 br.

Konkurs odbywa się w 9 kategoriach:

 • Kobieta Rolnik;
 • Kobieta Przedsiębiorca;
 • Kobieta Kultury Ludowej;
 • Kobieta Społecznik;
 • Kobieta Samorządowiec;
 • Kobieta Innowacyjna;
 • Kobieta promująca zdrowy styl życia;
 • Kobieta w Nauce;
 • Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Kandydatki w konkursie powinny spełniać przynajmniej jeden z warunków:

 • prowadzić lub pracować w gospodarstwie rolnym;
 • prowadzić na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 • podejmować na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Zgłoszenia mogą dokonać:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • jednostki doradztwa rolniczego,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • związki i organizacje rolnicze,
 • wojewoda,
 • marszałek województwa,
 • starosta,
 • prezydent miasta,
 • burmistrz,
 • wójt,
 • sołtys,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, który po podpisaniu przez kandydatkę i zgłaszającego można wysłać tradycyjną pocztą lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP.

Zgłoszenia kandydatek zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu, którą powoła Przewodnicząca Rady Kobiet w rolnictwie. Członkami Kapituły Konkursu będą członkinie Rady Kobiet w rolnictwie. Laureatki Konkursu zostaną wybrane w oparciu o średnią arytmetyczną z przyznanych przez członków Kapituły Konkursu punktów.

Wręczenie nagród odbędzie się w październiku, podczas konferencji organizowanej przez Radę Kobiet w rolnictwie.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa w konkursie zamieszczony jest na stronie: www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi

 

Opracowała: Joanna Czarkowska

Odsłony : 209
Skip to content