Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

sie 11, 2023 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs rozpoczyna się 11 września 2023 r. , a jego wyniki zostaną opublikowane do 24 listopada 2023 r.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze o dowolnej gramaturze w formacie A 3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym; wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. Etap szkolny będzie zakończony dostarczeniem do dnia 6 października 2023 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego znajduje się szkoła sześciu najlepszych prac, tj. trzy prace z grupy wiekowej I oraz trzy prace z grupy wiekowej II. Indywidualne prace dzieci nadsyłane bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będą rozpatrywane.

Informacje do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

regulamin konkursu

Odsłony : 286
Skip to content