Fundusz Ochrony Rolnictwa

sie 3, 2023 | Aktualności

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Dochody Funduszu będą stanowić:

  • wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące,
  • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat

Do pobrania:

ULOTKA

WNIOSEK

USTAWA

źródło: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

Odsłony : 297
Skip to content