Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do woj. opolskiego pn. „Podlaska Akademia Serowarska” IV Edycja

cze 20, 2023 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do woj. opolskiego pn. „Podlaska Akademia Serowarska” IV Edycja

w dniach 03-06.07.2023 r.

Celem operacji jest ułatwienie współpracy podmiotów rynkowych, poprzez stworzenie warunków do poszukiwania i nawiązywania partnerstw pomiędzy nimi, w celu zwiększenia ich siły przetargowej, w tym wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie produkcji serów farmerskich oraz wprowadzenia ich na rynek w formie krótkich łańcuchów dostaw, a także prezentacja dobrych praktyk z tego zakresu.

Operacja przyczyni się do zapoznania uczestników z innowacyjnymi trendami w zakresie produkcji serów farmerskich na obszarach wiejskich i podgórskich. Pozwoli zapoznać się uczestnikom z modelowymi praktykami w zakresie nowych metod dystrybucji produktów mlecznych, warsztatów, alternatywnych łańcuchów dostaw i form handlu.

Operacja jest skierowana do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego, zajmujący się  lub planujący produkcję serów w ramach RHD lub MLO, przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli instytucji świadczący usługi doradcze, członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych osób zainteresowanych tematem.

Program wyjazdu będzie realizowany w woj. opolskim i obejmuje wizyty, w tym w formie warsztatów, w gospodarstwach/ obiektach/ organizacjach partnerskich Stowarzyszenia Serów Farmerskich i Zagrodowych, poprzez zapoznanie uczestników, metodą nauka przez działanie, z innowacjami produktowymi/ sprzedażowymi/ organizacyjnymi/ marketingowymi/ zarządczymi w zakresie obejmującym tematykę wyjazdu studyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowych (załącznik) i złożenie jej do dnia 26.06.2023 r. do godz.15.30 na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, biuro nr. 24, bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres: dpoltorak@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Warunki udziału i wyboru uczestników szczegółowo określa Regulamin naboru (załącznik).

Organizator podczas wyjazdu zapewnia dojazd uczestników wraz z ich ubezpieczeniem w czasie wyjazdu, nocleg, wyżywienie, opiekę merytoryczno-organizacyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Dorota Półtorak, tel. 86 275 89 24, 504 666 744.

Załączniki:

  1. Regulamin naboru
  2. Karta Zgłoszenia

Dorota Półtorak

 

Odsłony : 374
Skip to content