Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do woj. małopolskiego pn. „Wielu producentów i usługodawców-jedna marka lokalna”

maj 23, 2023 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do woj. małopolskiego pn.

 „Wielu producentów i usługodawców-jedna marka lokalna” –

w dniach 14-17.06.2023 r.

Celem operacji jest upowszechnianie podczas krajowego wyjazdu studyjnego nowatorskich rozwiązań w zakresie sieciowania i pakietowania usług pozarolniczych, produktów i warsztatów pod potrzeby kreowania wizerunku marki lokalnej, z potencjalnym udziałem grupy operacyjnej EPI.

Operacja przyczyni się do zapoznania uczestników z innowacyjnymi trendami w systemie zorganizowanej współpracy  różnych producentów i usługodawców na obszarach wiejskich i podgórskich. Pozwoli zapoznać się uczestnikom z modelowymi praktykami w zakresie nowych metod dystrybucji produktów, usług i warsztatów, alternatywnych łańcuchów dostaw i zorganizowanych form handlu.

Operacja jest skierowana do mieszkańców obszarów wiejskich, producentów żywności wysokiej jakości, rolników, przedsiębiorców, doradców i osób zainteresowanych tematyką, planujących docelowo współuczestniczenie w tworzeniu marki lokalnej.
Program wyjazdu będzie realizowany w woj. małopolskim (gmina Mszana Dolna i jej okolice) i obejmuje wizyty, w tym w formie warsztatów, w gospodarstwach/ obiektach/ organizacjach partnerskich marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny, poprzez zapoznanie uczestników, metodą nauka przez działanie, z innowacjami produktowymi/ sprzedażowymi/ organizacyjnymi/ marketingowymi/ zarządczymi w zakresie obejmującym tematykę wyjazdu studyjnego. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu (dyskusji panelowej) nt. tworzenia i funkcjonowania marki lokalnej z udziałem panelistów/ ekspertów posiadających wiedzę w przedmiotowej tematyce.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowych (załącznik) i złożenie jej do dnia 31.05.2023 r. do godz.15.30 na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, biuro nr. 28, bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres: tsniecinski@odr-szepietowo.pl (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR. Warunki udziału i wyboru uczestników szczegółowo określa Regulamin naboru (załącznik).

Organizator podczas wyjazdu zapewnia dojazd uczestników wraz z ich ubezpieczeniem w czasie wyjazdu, nocleg, wyżywienie, opiekę merytoryczno-organizacyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Tomasz Śnieciński, tel. 86 275 89 28.

Załączniki

  1. Regulamin naboru
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

Anna Kostro
Gł. specjalista ds. innowacji

Odsłony : 252
Skip to content